Informacja dla rolników z gminy Długołęka
Kategoria: Z życia gminy
Data publikacji: 13.08.2021r.
Drukuj

Informacja dla rolników z gminy Długołęka

Informujemy o naborze wniosków dotyczących udziału w programie: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Długołęka”.

Gmina Długołęka będzie wnioskowała o uzyskanie dofinansowania dla powyższego przedsięwzięcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.Program obejmuje nieodpłatny odbiór odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag używanych w gospodarstwach rolnych.

Należy jednak pamiętać że program nie uwzględnia zagospodarowania innych odpadów niż wymienione powyżej np. agrowłókniny, środków ochrony roślin, taśm nawadniających itp.Rolnicy zainteresowani usunięciem folii i innych w/w. odpadów pochodzących z działalności rolniczej będą zobowiązani we własnym zakresie dostarczyć do wyznaczonego na terenie Gminy Długołęka miejsca zbiórki.

Z uwagi na wyczerpujący się krajowy limit pomocy de minimis w rolnictwie na 2021 r. oraz w związku z brakiem możliwości zwiększenia limitu tej pomocy w bieżącym roku przewidywany termin odbioru folii rolniczej to wiosna 2022 r.Warunkiem udziału w programie jest złożenie „Oświadczenie o ilości i rodzaju odpadów pochodzących z działalności rolniczej przeznaczonych do odzysku” w Urzędzie Gminy Długołęka ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków.

Wzór oświadczenia można pobrać w tut. Urzędzie (biuro podawcze) oraz ze strony internetowej Gminy Długołęka pod adresem https://dlugoleka.bip.net.pl/?a=12486 Oświadczenia można składać do 03 września 2021r.Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 713230273.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich