Informacja
Kategoria: Pozostałe
Data publikacji: 19.08.2022r.
Drukuj

Informacja

Wyłożenie do publicznego wglądu projektów zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Długołęka dla terenu położonego w obrębie Długołęka, o nazwie STUDIUM DŁUGOŁĘKA III, dla terenu położonego w obrębie Wilczyce, o nazwie STUDIUM WILCZYCE II oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Długołęka - MPZP DŁUGOŁĘKA XX, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, wykonanymi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

https://dlugoleka.bip.net.pl/?a=14081

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich