Gwarancja spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych, wraz z dopłatą do oprocentowania
Kategoria: Pozostałe
Data publikacji: 18.05.2021r.
Drukuj

Gwarancja spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych, wraz z dopłatą do oprocentowania

Zachęcamy gospodarstwa rolne (producentów produkcji podstawowej) i przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) do skorzystania ze wsparcia Funduszu Gwarancji Rolnych w dostępie do finansowania, poprzez zabezpieczenie kredytu oraz zwrot kosztu części lub całości odsetek od kredytu obrotowego objętego tą gwarancją (tzw. dopłata do oprocentowania kredytu obrotowych).

Podstawowe informacje o gwarancji i dopłacie. Cel gwarancji: zabezpieczenie spłaty kredytu. Zakres gwarancji: do 80% kwoty kredytu. Maksymalna kwota gwarancji: 5 mln zł (rolnik) albo 10 mln zł (przetwórca). Okres gwarancji: kredyty obrotowe odnawialne: 39 miesięcy, kredyty obrotowe nieodnawialne: 51 miesięcy, kredyty inwestycyjne: 183 miesiące albo 120 miesięcy (dla pomocy de minimis). Wysokość prowizji: gwarancja bezpłatna. Wniosek o gwarancję składany jest razem z wnioskiem o kredyt w banku kredytującym. Po więcej informacji zapraszamy na stronę:  

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/fundusz-gwarancji-rolnych lub https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/gwarancja-splaty-kredytu-z-fgr/

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich