Działania LGD Dobra Widawa
Kategoria: Pozostałe
Data publikacji: 01.07.2021r.
Drukuj

Działania LGD Dobra Widawa

LGD Dobra Widawa informuje o planowanych do realizacji operacjach własnych.

Promowanie obszaru objętego LSR – Wydanie materiałów promocyjnych o obszarze: przewodnika i mapy http://www.dobrawidawa.pl/aktualnosci/1075-informacja-nr-5-2021-o-planowanej-do-realizacji-operacji-wlasnej


Promowanie obszaru objętego LSR – Promocja rozwoju obszarów wiejskich i miejsko-wiejskich na obszarze Dobrej Widawy poprzez publikację dobrych praktyk oraz przebudowę strony internetowej http://www.dobrawidawa.pl/aktualnosci/1076-informacja-nr-6-2021-o-planowanej-realizacji-operacji-wlasnej


Promowanie obszaru objętego LSR – Kreowanie Dobrej Marki. Operacja zakłada działania służące promocji produktu lokalnego i marki produktów lokalnych z obszaru Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa http://www.dobrawidawa.pl/aktualnosci/1077-informacja-nr-7-2021-o-planowanej-realizacji-operacji-wlasnej


Promowanie obszaru objętego LSR – Wizyta studyjna – szlakiem Lokalnych Produktów http://www.dobrawidawa.pl/aktualnosci/1082-informacja-nr-8-2021-o-planowanej-do-realizacji-operacji-wlasnej

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich