Biało-czerwone Symbole – konkurs dla sołectw
Kategoria: Pozostałe
Data publikacji: 18.04.2023r.
Drukuj

Biało-czerwone Symbole – konkurs dla sołectw

Zapraszamy sołectwa z naszej gminy do udziału w konkursie „Biało-czerwone symbole”.

Konkurs ma za zadanie zachęcić mieszkańców do przystrojenia swojej wsi w narodowe barwy i symbole, aby w Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej poczuć ducha patriotyzmu w naszej gminie. Do wygrania są atrakcyjne nagrody finansowe.

Chęć udziału w konkursie sołtysi muszą zgłosić do 27.04.2023 r. wypełniając kartę zgłoszeń stanowiącą załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 127/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 18.04.2023r. Tam też znajduje się regulamin konkursu.

Praca konkursowa musi zostać wyeksponowana na terenie danego sołectwa w dniu 2.05.2023 r. i pozostać na miejscu do momentu jej oceny przez Komisję Konkursową. Powstałe symbole narodowe będą oceniane przez Komisję na miejscu ekspozycji 2 maja 2023 r.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich