„Bezpieczne żniwa, Bezpieczny rolnik, Bezpieczna wieś 2023”
Kategoria: Z życia gminy
Data publikacji: 06.07.2023r.
Drukuj

„Bezpieczne żniwa, Bezpieczny rolnik, Bezpieczna wieś 2023”

Żniwa w toku, a co za tym idzie wzmożone prace polowe. Dobra organizacja i stosowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, to podstawy do uniknięcia wypadku przy pracy rolniczej. Najczęściej stosowanym obecnie sposobem zbioru zbóż jest zbiór z użyciem kombajnów zbożowych. Do obsługi tych maszyn mogą przystąpić jedynie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do kierowania takimi pojazdami.

Niedozwolone jest korzystanie z pomocy dzieci podczas pracy kombajnem.

Przejazd kombajnem po drogach publicznych wymaga zachowania wzmożonej ostrożności, gdyż gabaryty kombajnu utrudniają jazdę innym użytkownikom dróg. Wszelkie regulacje
i czynności związane z obsługa techniczną, zakładanie i demontowanie listwy tnącej oraz wymianę uszkodzonych elementów można wykonywać jedynie w czasie postoju maszyny,
po wyłączeniu napędu, całkowitym zatrzymaniu wszystkich jej elementów i zabezpieczeniu przed samoczynnym opadaniem przyrządu żniwnego. Zapasową listwę tnącą należy przewozić w osłonie, aby nie doszło do przypadkowych urazów. Odpowiednimi osłonami powinny być zabezpieczone wszystkie ruchome części oraz przekładnie. W czasie pracy maszyny przed zespołem tnącym lub pomiędzy maszyną, a współpracującym ciągnikiem nie mogą przebywać ludzie. Niedopuszczalne jest przebywanie osób postronnych w odległości mniejszej niż 10 m od pracujących maszyn. Na transportowanych ziemiopłodach i innych ładunkach niedopuszczalne jest przewożenie osób, ani żadnych ciężkich lub ostrych przedmiotów. Przyczepy ciągnikowe lub skrzynie ładunkowe samochodów ciężarowych używane
do przewozu osób do pracy i z pracy w polu, powinny być do tego celu przystosowane poprzez zamontowanie na stałe siedzisk, podwyższenie burt oraz wyposażenie w drabinkę służącą
do wchodzenia i schodzenia.

W ubiegłym roku znaczną część wypadków w okresie żniw stanowiły te związane z upadkiem z przyczepy, gdzie np. Rolnik pojechał do punktu skupu zboża, przy rozładunku stanął na zaczepie przyczepy i się ześlizgnął. W wyniku upadku rolnik doznał złamania nogi.

Wchodzenie i schodzenie na przyczepę powinno odbywać się przy użyciu drabiny przystawnej o odpowiedniej długości, z nieuszkodzonymi szczeblami.

Pamiętajmy, nie przystępujmy do pracy, gdy jesteśmy w złym stanie psychofizycznym. Dbajmy o odpowiednie nawodnienie organizmu, róbmy przerwę na posiłki regeneracyjne.

Wakacje to czas wolny od obowiązku szkolnego dla dzieci, ale na wsi jest to okres wzmożonych prac polowych i wytężonej pracy rolników. Skupiając się na zorganizowaniu pracy
w gospodarstwie, nie zapominajmy o zapewnieniu opieki dzieciom i młodzieży – informacji
o formach zorganizowanego wypoczynku oferowanego dla dzieci można zasięgnąć w gminach, szkołach lub w świetlicach. Pod żadnym pozorem nie należy pozostawiać dzieci bez opieki, zawsze można spróbować zorganizować wspólną opiekę sąsiedzką. Pomimo tego, że w tradycję rodzinnego gospodarstwa wpisana jest praca wszystkich domowników, również dzieci, niezbędna jest świadomość, że są prace, których dzieci wykonywać nie powinny – nie dorosły do nich, mają za mało siły, brakuje im wyobraźni i doświadczenia, nie potrafią przewidzieć skutków swoich poczynań, a zatrucie czy przeciążenie młodego organizmu może mieć nieodwracalne skutki. Co roku, setki dzieci rolników ulega wypadkom podczas wykonywania pracy w gospodarstwie, czy choćby podczas obserwowania pracy rodziców, przebywania w otoczeniu maszyn i zwierząt gospodarskich. Niektóre z nich do końca życia pozostają kalekami, a także tracą życie.

Korzystając z pomocy dzieci i powierzając im wykonanie jakiś prac, wybierzmy takie, którym są one w stanie podołać bez narażania się na niepotrzebne niebezpieczeństwo.

Oto kilka przykładów czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych
z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat:

 1. Prace w silosach zamkniętych, zbiornikach i pojemnikach
 2. Wszelkie prace z chemicznymi środkami ochrony roślin.
 1. Obsługa maszyn do przygotowywania pasz – sieczkarni, śrutowników, gniotowników, mieszalników, rozdrabniaczy.
 2. Obróbka drewna przy użyciu pilarki tarczowej („cyrkularki”) oraz wykonywanie czynności pomocniczych: podawanie i odbieranie materiału, usuwanie trocin.
 3. Wszelkie prace przy użyciu pił łańcuchowych.
 4. Załadunek i rozładunek drewna, ścinanie drzew, ściąganie drzew zawieszonych.
 5. Obsługa dmuchaw, przenośników taśmowych i ślimakowych.
 6. Kierowanie ciągnikiem rolniczym i innymi maszynami samobieżnymi.
 7. Obsługa Kombajnów do zbioru zbóż, zielonek i okopowych, kosiarek rolniczych, pras do słomy i siana.
 8. Opróżnianie zbiorników z nieczystościami płynnymi, wywóz gnojówki, gnojowicy
  i zawartości szamba.
 9. Prace wykonywane w dużym hałasie, niedostatecznym oświetleniu
  i w pomieszczeniach zapylonych pyłami pochodzenia roślinnego lub w zagrożeniu szkodliwymi czynnikami biologicznymi (roztocza, pasożyty zwierzęce, grzyby).

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny we Wrocławiu, zaprasza wszystkie dzieci do udziału w spotkaniach organizowanych przez pracowników prewencji na temat BHP dzieci i młodzieży w gospodarstwie rolnym, a także wszystkie zainteresowane instytucje organizujące wypoczynek dla dzieci podczas wakacji,
do współpracy.

Inspektorzy KRUS OR we Wrocławiu oraz Placówek Terenowych na Dolnym Śląsku w lipcu i sierpniu 2023 r., będą odwiedzali rolników podczas prac polowych w ramach „Akcji Żniwa”, służąc swoją radą i pomocą.

Zachęcamy również do śledzenia wydarzeń w kalendarium, zamieszczonym na stronie. https://wydarzenia-prewencyjne.krus.gov.pl/

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich