15 lipca mija termin płatności za odbiór odpadów komunalnych za III kwartał
Kategoria: Ochrona środowiska
Data publikacji: 15.07.2022r.
Drukuj

15 lipca mija termin płatności za odbiór odpadów komunalnych za III kwartał

Informujemy o przypadającym na dziś (15 lipca 2022 r.) terminie płatności za odbiór odpadów komunalnych za III kwartał. Przypominamy również o obowiązującej od 1 sierpnia nowej stawce opłaty – 26 zł od osoby za miesiąc. Stawka ta przyjęta była Uchwałą Nr XLIV/530/22 Rady Gminy Długołęka z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki.

Zmiana stawki od 1 sierpnia (w trakcie trwania kwartału) ma wpływ na wysokość opłaty kwartalnej. Poniżej znajduje się tabela z wyliczonymi opłatami kwartalnymi, dla kwartału III oraz kolejnych, w zależności od ilości mieszkańców zamieszkujących nieruchomość.

W przypadku wniesienia opłaty za III kwartał w obowiązującej do końca lipca wysokości konieczne będzie uregulowanie powstałej z dniem 1.08.2022r. niedopłaty za miesiące sierpień i wrzesień.

Terminy wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostają bez zmian tj.:

  • za I kwartał do dnia 15 stycznia danego roku,
  • za II kwartał do 15 kwietnia danego roku,
  • za III kwartał do 15 lipca danego roku,
  • za IV kwartał do 15 października danego roku.
Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich