Drukuj

Zarządzanie kryzysowe


USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym


Art.  2.  [Pojęcie zarządzania kryzysowego]


Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.


Art.  3.  [Definicje]


Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) sytuacji kryzysowej – należy przez to rozumieć sytuację wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków;


Aktualności


Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia hydrologiczne

Hydro portal – zagrożenie powodziowe

Awarie i wyłączenia prądu

Państwowa Agencja Atomistyki – sytuacja radiacyjna

Prognoza jakości i powietrza


Kontakt


W godzinach pracy urzędu:

Wydział Organizacyjny – zarządzanie kryzysowe

71 32 30 249, 71 32 30 246


Wydział Ochrony Środowiska – podejmowanie rannych bądź martwych zwierząt dzikich lub bezpańskich domowych w miejscach publicznych na terenie gminy:

71 32 30 279, 71 32 30 272


Wydział Porządku Publicznego i Transportu – powypadkowe sprzątanie dróg gminnych w godzinach pracy Urzędu:

71 74 87 301,  71 74 87 306, 71 74 87 310

Po godzinach pracy urzędu

998, 112,


Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Godziny pracy:  całodobowo

Kontakt

czkw@duw.pl 
tel.:  71 368 25 11
faks: 71 340 65 95


Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego – SKKM PSP we Wrocławiu

Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego (SKKM)

tel. +48 71 770 22 31
tel. +48 71 770 22 32
tel. +48 71 770 22 33
fax +48 71 770 23 96
fax +48 71 770 23 97
email: skkm@kmpsp.wroclaw.pl

Aktualności

Nie zostały dodane żadne kategorie.
Budowa crossowego toru rowerowego w Brzeziej Łące
Data publikacji: 04.04.2024r.

Budowa crossowego toru rowerowego w Brzeziej Łące

Projekt pt. „Rozwój infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej na obszarze LGD poprzez budowę crossowego toru rowerowego wraz z małą infrastrukturą w miejscowości Brzezia Łąka w gminie...

Rewitalizacja zabytkowego parku w Siedlcu
Data publikacji: 04.04.2024r.

Rewitalizacja zabytkowego parku w Siedlcu

Projekt pod tytułem „Rozwój infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej na obszarze LGD poprzez rewitalizację zabytkowego parku w Siedlcu (etap II), gmina...

Gmina Długołęka turystycznie i aktywnie
Data publikacji: 28.04.2023r.

Gmina Długołęka turystycznie i aktywnie

Prezentujemy Państwu folder z miejscami, które warto zobaczyć w gminie Długołęka. Oczywiście ze względu na liczne urokliwe miejsca w naszej gminie, nie wszystkie udało się zmieścić w tym...

Skatepark w Kiełczowie
Data publikacji: 05.04.2022r.

Skatepark w Kiełczowie

1 marca 2022 r. w Kiełczowie odbyło się otwarcie pierwszego w gminie Długołęka skateparku. Zobaczcie, jak ten obiekt - cieszący się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży - wygląda, i...

Trasy rowerowe
Data publikacji: 12.04.2021r.

Trasy rowerowe

Gmina Długołęka, położona wśród malowniczych lasów, pełnych ryb stawów oraz posiadających wielowiekową historię zabytków, stanowi bardzo atrakcyjne miejsce dla miłośników turystyki...

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich