Droga rowerowa Byków-Domaszczyn/Pruszowice
Kategoria:
Data publikacji: 28.06.2023r.
Drukuj

Droga rowerowa Byków-Domaszczyn/Pruszowice

.

PRZESIĄDŹ SIĘ NA ROWER

Szanowni Państwo,

oddajemy do Państwa użytku nowo wybudowaną drogę rowerową wraz z parkingami na odcinku od Bykowa przez Szczodre do Domaszczyna i Pruszowic, przebiegającą przez centralną cześć gminy Długołęka.

Droga rowerowa o długości przeszło 8 kilometrów powstała dzięki realizacji projektu pn. „Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długołęka” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WD 2014-2020.

Dzięki tej inwestycji mieszkańcy naszej gminy będą mogli przejechać na rowerach z miejscowości Byków do Długołęki, zaparkować swój rower na B&R (Bike and Ride) i przesiąść się do pociągu w kierunku Wrocławia lub Oleśnicy. Inni będą mogli na rowerach dojechać do naszego zabytkowego parku w Szczodrem, który po zrewitalizowaniu stał się jednym z ulubionych miejsc do wypoczynku, nie tylko dla mieszkańców gminy Długołęka, ale całej Aglomeracji Wrocławskiej.

Projekt promuje ruch rowerowy, który wykazuje pozytywny wpływ na środowisko naturalne:

  • rower nie wymaga paliwa
  • rower nie generuje hałasu
  • jazda na rowerze sprzyja zdrowiu, przyczynia się do lepszego dotlenienia organizmu, wzmacnia odporność i poprawia nastrój

Zachęcam Państwa do skorzystania z naszej inwestycji. Wspólnie z rodzinami wsiadajcie na rowery
i zwiedzajcie naszą piękną gminę.

Wojciech Błoński

Wójt Gminy Długołęka

Projekt wpisuje się w realizację celów określonych w strategii „Europa 2020” w zakresie:

  • zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych: projekt dzięki wybudowaniu szybkiego
    i wygodnego połączenia rowerowego oraz parkingu dla rowerów w systemie Bike&Ride zwiększy atrakcyjność komunikacji rowerowej oraz przyczyni się do zmniejszenia obciążenia ruchem zmotoryzowanym w centrum miasta Wrocław, tym samym przyczyni się do mniejszej emisji CO2;
  • wzrostu poziomu efektywności energetycznej.

Projekt obejmuje swoim zakresem budowę dróg rowerowych i parkingów rowerowych oraz Bike&Ride dla mieszkańców oraz osób przyjeżdżających do gminy Długołęka. Z tej infrastruktury będą mogły korzystać na równych  zasadach wszystkie zainteresowane osoby i grupy społeczne. Niniejszy projekt przeciwdziała dyskryminacji osób z niepełnosprawnością, ponieważ w pełni jest przystosowany do ich potrzeb.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich