WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Kategoria: Organizacje pozarządowe
Data publikacji: 02.10.2023r.
Drukuj

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

dotyczących projektu uchwały programu współpracy Gminy Długołęka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.
Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich