Ważna informacja dotycząca wyborów
Kategoria: Z życia gminy
Data publikacji: 15.11.2021r.
Drukuj

Ważna informacja dotycząca wyborów

Jutro w szkołach odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Gminy VI kadencji.

Godziny otwarcia punktów wyborczych dla okręgów nr 1-9, są ustalone przez dyrektorów danych szkół i podane do wiadomości uczniów danej szkoły. Warunkiem wydania karty wyborczej, będzie okazanie ważnej legitymacji szkolnej (adres zamieszkania uczniów zostaje wcześniej potwierdzony przez dyrektora szkoły).

Punkt wyborczy nr 10 dla młodych mieszkańców naszej gminy, którzy uczą się poza jej granicami, będzie otwarty w godz. 14-16 w Liceum Ogólnokształcącym w Długołęce. Warunkiem wydania karty wyborczej będzie okazanie ważnej legitymacji szkolnej, a także innego dokumentu ze zdjęciem, na którym widnieje adres zamieszkania na terenie naszej gminy. W przypadku braku takiego dokumentu, poświadczeniem faktu zamieszkania na terenie gminy powinno być podpisane przez rodzica oświadczenie, że dany uczeń zamieszkuje teren gminy.

Wszystkich uczniów zachęcamy do udziału w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy VI kadencji! Podział okręgów wyborczych można znaleźć w statucie: https://dlugoleka.bip.net.pl/?a=12794

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich