Utrzymanie dróg na terenie gminy Długołęka w okresie zimowym
Kategoria: Z życia gminy
Data publikacji: 17.11.2023r.
Drukuj

Utrzymanie dróg na terenie gminy Długołęka w okresie zimowym

Wkrótce wejdziemy w okres zimowy, mogą wystąpić opady śniegu, a więc pojawią się pytania o odśnieżanie dróg i do kogo zgłaszać ewentualne problemy.

Powyższa mapa pokazuje głównie drogi na terenie gminy, którymi gmina NIE ZARZĄDZA. Na końcu artykułu znajdziecie potrzebne kontakty.

Wschodnia Obwodnica Wrocławia zarządzana jest przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei, a drogą ekspresową S8 zajmuje się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Poniżej wykaz dróg powiatowych na terenie naszej gminy

Lp.Nr drogiPrzebieg drogiGminaDługość drogi [km]
11341D(Skarszyn) gr. gminy – Łozina – Budziwojowice – Łosice – Szczodre – W-368 (Długołęka)Długołęka9,840
21371D(Skarszyn) gr. gminy – Godzieszowa – Siedlec – Pasikurowice – gr. gminy (Krzyżanowice)Długołęka6,692
31453D(Rzędziszowice) gr. gminy – Węgrów –  Bierzyce – Łozina – Bąków – Olszyca – gr. gminy (Wrocław)Długołęka12,670
41472D(Węgrów) 1453D – Jaksonowice – gr. gminy (Dobrzeń)Długołęka3,603
51480D(Dobroszyce) gr. gminy – Stępin – W-368 (Borowa)Długołęka3,696
61907D(Boleścin) gr. gminy – Krakowiany – 1453D (Węgrów)Długołęka3,004
71909D(Siedlec) 1371D – Tokary – 1341D (Łozina)Długołęka3,905
81910D(Pasikurowice) 1371D  – Bukowina – 1453DDługołęka3,693
91912D(Łosice) 1911D  –  1913D (Dobroszów Oleśnicki)Długołęka1,863
101913D(Jaksonowice) 1472D – Januszkowice – Dobroszów Oleśnicki – 1341DDługołęka6,868
111914D(Januszkowice) 1913D  –  1480D (Stępin)Długołęka3,567
121916DK8 – Stary Mirków –  1920D (Kiełczów)Długołęka3,520
131917D(Wrocław) gr. gminy – Wilczyce – 1920D (Kiełczów)Długołęka3,261
141918D(Długołęka, przejazd PKP) W-446 – Kamień – Piecowice – 1920D (Kiełczów)Długołęka7,723
151919D(Piecowice) 1918D – Bielawa – 1921D (Raków)Długołęka5,470
161920D(Wrocław – Psie Pole) gr. gminy – Kiełczów – Śliwice – Pietrzykowice – Brzezia Łąka – Kątna – Oleśniczka –
gr. gminy (Piszkowa)
Długołęka13,819
171921D(Borowa, przejazd PKP) W-440 – Raków – Mydlice – 1920D (Oleśniczka)Długołęka6,088
181922D(Kiełczów) 1917D – Kiełczówek – gr. gminyDługołęka3,408
102,690

Wykaz dróg, za których zarządzanie odpowiada gmina Długołęka, gdzie jest również wskazany ich standard, czyli priorytet w ich odśnieżaniu:

Warto również się zapoznać ze standardami zimowego utrzymania dróg w gminie, gdzie znajdują się szczegółowe informacje na temat działań podejmowanych w danym standardzie:

standardopis stanu utrzymania drogi dla danego standardudopuszczalne odstępstwa od standardu – po ustaniu opadów śniegudopuszczalne odstępstwa od standardu – od stwierdzenia występowania zjawisk śliskości zimowej
IIIJezdnia odśnieżona na całej szerokości.
Jezdnia posypana na:
1.  skrzyżowaniach z drogami,
2.  skrzyżowaniach z koleją,
3. odcinkach o pochyleniu 4%
4.  przystankach autobusowych,
innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi
·  luźny – 5 godz.
·  zajeżdżony – występuje
·  zaspy, języki śniegowe: 
– lokalnie 5 godz.
·  języki śniegowe – lokalnie 5 godz.
—————————————-
utrudnienie dla samochodów osobowych
W miejscach wyznaczonych
·   gołoledź – 5 godz.
·   szron – 5 godz.
·   szadź – 5 godz.
·   śliskość pośniegowa –
5 godz.
lodowica – 5 godz.
IVJezdnia odśnieżona na całej szerokości.
Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.
Dotyczy jezdni i poboczy:
·  luźny – 8 godz.
·   zajeżdżony – występuje
·   języki śnieżne – występują
·   zaspy – do 8 godz.
—————————————
dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.
W miejscach wyznaczonych
·   gołoledź – 8 godz.
·   śliskość pośniegowa – 8 godz.
·   lodowica – 8 godz.
 
VJezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.
Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu
·  śnieg luźny – 10 godz.
·  zajeżdżony – występuje
·  nabój śnieżny – występuje
·  zaspy – występują do 24 godz.
—————————————
dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.
w miejscach wyznaczonych:
·  gołoledź – 10 godz.
śliskość pośniegowa – 10 godz.

Potrzebne kontakty do zarządców dróg:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Adres: ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa

tel.: +48 22 375 88 88

e-mail: kontakt@gddkia.gov.pl


Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu

Adres: ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław

Dział Obsługi Jednostki 7.00-15.00

w godz. 15.00 – 7.00 możliwość nagrania zgłoszenia

Telefon: 71 39 17 196


Starostwo Powiatowe we Wrocławiu

ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław

Referat – Obwód drogowy w Sulimowie (obejmujący swym zakresem obszar naszej gminy)

Kierownik Referatu – Filip Datko
tel. 71 31 16 616, e-mail: wdit@powiatwroclawski.pl


Urząd Gminy Długołęka

Ul. Robotnicza 12, 55-095 Długołęka

Infrastruktura drogowa – Sławomir Rubak – tel. 71 32 30 214

Wykonawca odpowiadający za utrzymanie dróg w gminie Długołęka:

Osoba do kontaktu – Adam Mrowiński – tel. 609 994 488

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich