Uchwała Nr XXXV/389/21
Kategoria:
Data publikacji: 04.10.2021r.
Drukuj

Uchwała Nr XXXV/389/21

Uchwała Nr XXXV/389/21 Rady Gminy Długołęka z dnia 23 września 2021 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Długołęka na rok 2022.
Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich