Przyjazny Urząd i Grand Quality dla gminy Długołęka
Kategoria: Z życia gminy
Data publikacji: 17.06.2021r.
Drukuj

Przyjazny Urząd i Grand Quality dla gminy Długołęka

15 czerwca w Katowicach odbyła się Gala Artystyczna, podsumowująca VI edycję konkursu „Przyjazny Urząd”, organizowanego przez Quality Institute. Gratulacje z rąk prezesa zarządu Quality Institute, Piotra Celeja odebrał wójt Wojciech Błoński. Urzędowi Gminy Długołęka przyznano dwa tytuły: Znak Jakości "Przyjazny Urząd" i wyróżnienie nadzwyczajne "Grand Quality" za szczególną aktywność w dziedzinie odpowiedzialności społecznej.

Konkurs „Przyjazny Urząd” to tzw. „konkurs jakości” – proces certyfikacji, który ocenia i promuje jednostki szeroko rozumianego sektora publicznego, cechujące się wysoką jakością obsługi klienta (interesanta), profesjonalizmem, uczciwością i rzetelnością w działaniu oraz nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie kultury pracy.

Godło „Przyjazny Urząd” przyznaje kapituła złożona z naukowców i praktyków administracji publicznej. Ideą projektu jest nie tylko nagradzanie uczestników konkursu, ale przede wszystkim obiektywna i rzetelna ocena wprowadzonych w urzędach rozwiązań organizacyjnych w celu ich doskonalenia.

– Nagrodziliśmy instytucje administracji publicznej z całej Polski, wyróżniając zarówno małe urzędy gminne, jak i potężne instytucje o złożonej strukturze, zatrudniające kilkanaście tysięcy osób. Łączy je jedno – wysoka kultura obsługi klienta oraz wdrażanie nowatorskich rozwiązań organizacyjnych, usprawniających świadczenie usług publicznych – mówi Piotr Celej, prezes zarządu Quality Institute.

– W Konkursie „Przyjazny Urząd” od sześciu lat poszukujemy i wyróżniamy instytucje administracji publicznej (rządowej i samorządowej), które wyróżniają się na rynku terytorialnym sprawnością w działaniu, innowacyjnością i nowatorskim podejściem do realizacji swoich zadań. Recenzenci analizujący wnioski certyfikacyjne, zgłoszone przez naszych laureatów, wysoko ocenili podejmowane przez nich działania ukierunkowane na zapewnienie wysokiej jakości usług publicznych, budowanie nowoczesnej kultury organizacyjnej oraz kształtowanie efektywnych relacji z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi – dodaje Piotr Celej.


Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich