Profilaktyka jodowa
Kategoria: Rodzina i zdrowie
Data publikacji: 07.10.2022r.
Drukuj

Profilaktyka jodowa

Gmina Długołęka zgodnie z decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wytycznymi Wojewody Dolnośląskiego realizuje niezbędne działania prewencyjne na wypadek zagrożenia radiacyjnego.

Na terenie Gminy wyznaczane są punkty, które w razie konieczności będą dystrybuować tabletki z jodkiem potasu (wykaz poniżej).

Przyjęty plan działania ma charakter prewencyjny. Zostanie wdrożony po to, aby mieszkańcy Gminy Długołęka w przypadku ewentualnego zdarzenia radiacyjnego – mieli wiedzę, gdzie mają się zgłosić po preparat. Ich wydawanie w miejscach wyznaczonych dla poszczególnych miejscowości nastąpi na polecenie Wójta na podstawie decyzji Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji lub Wojewody Dolnośląskiego.

Podejmowane działania to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.

Jednocześnie informujemy, że obecnie taka nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. (Wyniki monitoringu oraz komunikaty dostępne są na stronie internetowej www.gov.pl/web/paa)

Jeżeli dojdzie do zdarzenia radiacyjnego komunikat o tym zostanie podany w mediach ogólnopolskich i lokalnych. Informacje na temat profilaktyki jodowej znajdują się w ulotce nad wpisem.

W gminie Długołęka miejscem przechowywania tabletek stabilnego jodu jest Urząd Gminy Długołęka przy ul. Robotniczej 12 w Długołęce.

Miejsca dystrybucji tabletek jodu stabilnego w gminie Długołęka z podziałem na sołectwa:

Lp.Miejsce dystrybucji (nazwa i adres obiektu)Sołectwa objęte dystrybucją
1.Zespół Szkolno–Przedszkolny w Długołęce
ul. Szkolna 40, 55-095 Długołęce
*
Długołęka
2.Liceum Ogólnokształcące w Długołęce
ul. Szkolna 40, 55-095 Długołęka
*
Długołęka
3.Urząd Gminy Długołęka
ul. Robotnicza 12, 55-095 Długołęka

*
Kamień
4.Zespół Szkolno–Przedszkolny w Mirkowie
ul. Słowackiego 17, 55-095 Długołęka
*
Mirków
5.Pruszowice Świetlica Wiejska
ul. Parkowa, 51 -217 Pruszowice

*
Ramiszów, Pruszowice
6.Szkoła Podstawowa w Borowej
ul. Parkowa 2/4, 55-093 Borowa
*
Borowa, Stępin, Byków
7.Przedszkole w Borowej
ul. Lipowa 36,
55-093 Borowa
*
Bielawa, Raków, Oleśniczka
8.Szkoła Podstawowa w Szczodrem,
ul. Trzebnicka 42, 55-095 Szczodre
*
Szczodre
9.Sala Gimnastyczna w Szczodrem
ul. Dębowa 4, 55-095 Szczodre

*
Domaszczyn
10.Szkoła Podstawowa w Kiełczowie
ul. Szkolna 3, 55-093 Kiełczów
*
Kiełczów
11.Przedszkole w Kiełczowie
ul. Wrocławska 113, 55-093 Kiełczów

*
Piecowice
12.Szkoła Podstawowa w Wilczycach
ul. Wrocławska 15, 51-361 Wilczyce
*
Wilczyce, Kiełczówek
13.Szkoła Podstawowa w Brzeziej Łące
ul. Szkolna 10, 55-093 Brzezia Łąka
*
Brzezia Łąka, Kątna, Pietrzykowice, Śliwice
14.Szkoła Podstawowa w Łozinie
ul. Milicka 10, 55-095 Łozina
*
Łozina, Łosice, Bąków, Bierzyce, Budziwojowice, Węgrów, Michałowice, Kępa, Krakowiany, Zaprężyn
15.Świetlica Wiejska w Januszkowicach
ul. Klonowa 1, 55-095 Januszkowice

*
Januszkowice, Dobroszów, Dąbrowica, Jaksonowice, Skała
16.Szkoła Podstawowa w Siedlcu
ul. Wrocławska 22, 55-095 Siedlec
*
Siedlec, Tokary, Godzieszowa
17.Świetlica Wiejska w Siedlcu
ul. Sportowa 8, 55-095 Siedlec

Pasikurowice, Bukowina
Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich