Sprawozdanie opisowe z przebiegu realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Długołęka w roku 2022″
Kategoria:
Data publikacji: 11.10.2022r.
Drukuj

Sprawozdanie opisowe z przebiegu realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Długołęka w roku 2022″

Uchwałą Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu nr 123/2022 poz. 31 z dnia 12 maja 2022r. Gminie Długołęka zostało przyznane dofinansowanie w ramach konkursu na przedsięwzięcia związane z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Długołęka w roku 2022”.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie
z Regulaminem udzielania zamówień o wartości poniżej 130 000 zł do realizacji w/w zadania wybrano ofertę spółki REVOL Sp. zo.o. Sp. k. ul. Senatorska 21/30-31, 93-192 Łódź.
Umowa podpisana została w dniu 18 lipca 2022 r. z wyznaczonym ostatecznym terminem realizacji na dzień 9 września 2022 roku.

W wyniku przeprowadzonej akcji zdemontowano, odebrano i zutylizowano łącznie 42,095 Mg wyrobów zawierających azbest. Prace przeprowadzono
na 27 posesjach na terenie gminy Długołęka. Całkowity koszt zadania wyniósł 28 318,27 zł. Realizacja przedmiotu umowy przebiegała zgodnie z ustalonym harmonogramem. Realizacja zadania współfinansowana ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW we Wrocławiu.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich