Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest
Kategoria:
Data publikacji: 10.01.2023r.
Drukuj

Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy Długołęka informuje, że podobnie jak w latach ubiegłych, istnieje możliwość pozyskania przez gminę dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2023 r.

W związku z powyższym, wszyscy mieszkańcy gminy, którzy są zainteresowani demontażami i odbiorem pokryć dachowych i innych elementów zawierających azbest powinni do 31 marca 2023 roku złożyć w Urzędzie Gminy Długołęka deklarację chęci udziału w programie, której wzór jest dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz w punkcie podawczym urzędu.

Dofinansowanie obejmuje koszty związane z demontażem, odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów azbestowych. Natomiast wszelkie koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego oraz czynności formalno-prawne z tym związane leżą po stronie właściciela nieruchomości.

Przypominamy, iż demontaż, odbiór i utylizacja eternitu dla mieszkańców gminy jest bezpłatny.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem 71 323 02 73

Zachęcamy do udziału w programie!!!

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich