Informacja o obowiązkowej deratyzacji
Kategoria:
Data publikacji: 09.02.2023r.
Drukuj

Informacja o obowiązkowej deratyzacji

Gmina Długołęka informuje, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Długołęka przyjętego uchwałą nr LI/587/22 Rady Gminy Długołęka z 22 grudnia 2022 r., właściciele oraz zarządcy nieruchomości mają obowiązek przeprowadzenia deratyzacji co najmniej dwukrotnie w ciągu roku w terminach:

od 1 marca do 30 kwietnia oraz od 1 października do 30 listopada.

Na terenie gminy obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości, na których zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz pozostałe nieruchomości, gdzie występują:

 • lokale gastronomiczne oraz obiekty żywienia zbiorowego,
 • obiekty handlowe branży spożywczej,
 • magazyny żywności i płodów rolnych,
 • gospodarstwa rolne i hodowlane,
 • tereny wyłączone z produkcji rolniczej, na których utrzymywane są zwierzętagospodarskie,
 • zakłady przetwórstwa żywności,
 • obiekty świadczące usługi noclegowe,
 • szkoły wszelkiego typu i szczebla oraz żłobki i przedszkola,
 • wolnostojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do zabudowyjednorodzinnej i wielolokalowej,
 • miejsca zbierania odpadów w zabudowie wielolokalowej,
 • obiekty, w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania lubprzetwarzania odpadów,
 • schroniska dla zwierząt.

Deratyzacja polega na wyłożeniu preparatów deratyzacyjnych, które powinny być uzupełniane na bieżąco przez cały okres deratyzacji (tj. przez dwa miesiące). Jeżeli po upływie dwóch miesięcy środki gryzoniobójcze nadal są pobierane, należy nie zaprzestawać ich rozkładania. Usunięcie środków może nastąpić dopiero po stwierdzeniu zaprzestania pobierania ich przez gryzonie.

UWAGA!
Informujemy, że wypełnianie obowiązku deratyzacji kontrolowane
będzie przez pracowników UG Długołęka, a w przypadku stwierdzenia
braku właściwych działań sporządzony zostanie wniosek o ukaranie osób
odpowiedzialnych za zaniechania.

„Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny
do 1500 złotych
albo karze nagany.” (Art. 117, § 1. KW)

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich