Informacja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa dla podmiotów uprawiających ziemniaki i pomidory w sąsiedztwie rzeki Widawa
Kategoria:
Data publikacji: 21.07.2022r.
Drukuj

Informacja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa dla podmiotów uprawiających ziemniaki i pomidory w sąsiedztwie rzeki Widawa

Informujemy, że w wodach rzeki Widawa w miejscowości Wilczyce (gmina Długołęka, powiat wrocławski) stwierdzono obecność bakterii Ralstonia solanacearum, która posiada status agrofaga kwarantannowego i jest zagrożeniem dla roślin żywicielskich, w szczególności ziemniaka i pomidora.


W związku z powyższym, uznano za skażone wody rzeki Widawa na odcinku 1 km
(od granicy obrębu ewidencyjnego Swojczyce do rowu melioracyjnego na działce nr 517 obręb
ewidencyjny Wilczyce).
Bakteria może przenosić się ze skażonymi wodami powierzchniowymi dlatego
nie należy stosować wody pochodzącej w wyżej wskazanego odcinka rzeki Widawa
do nawadniania, zraszania oraz opryskiwania roślin ziemniaka i pomidora.


Pozostałe drogi rozprzestrzeniania się bakterii to zainfekowane:
• rośliny, w tym bulwy ziemniaka
• narzędzia, środki transportu i gleba przylegająca do sprzętu używanego przy produkcji
roślin żywicielskich.


W przypadku gdy zainfekowane zostaną rośliny ziemniaka lub pomidora, porażenie
w większości przypadków jest bezobjawowe, a objawy chorobowe obserwuje się dopiero
w kolejnych sezonach uprawy w następujących postaciach:
– na częściach zielonych roślin żywicielskich:
• więdnięcie pojedynczych liści na końcach łodyg
• brązowe przebarwienia łodyg i liści prowadzące do zamierania roślin
• wyciek białego śluzu bakteryjnego po przekrojeniu łodygi
– na bulwach ziemniaka po ich przekrojeniu:
• brązowe przebarwienia tkanki
• wyciek kremowego śluzu bakteryjnego i gnicie bulw


Bakteria nie stanowi zagrożenia dla ludzi i zwierząt.


Z uwagi na możliwość rozprzestrzeniania się bakterii na znaczne obszary
województwa/kraju, zaleca się dokładne obserwacje upraw ziemniaków i pomidorów
pod kątem objawów powodowanych przez bakterię. W przypadku ich zaobserwowania należy
skontaktować się niezwłocznie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa
we Wrocławiu (tel: 71 371 84 31, e-mail: dnf-wroclaw@piorin.gov.pl). Szczegółowe informacje
nt. bakterii można uzyskać na stronie www.piorin.gov.pl

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich