Liceum blisko ciebie
Kategoria: Jednostki gminne
Data publikacji: 06.05.2021r.
Drukuj

Liceum blisko ciebie

Dyrekcja i grono pedagogiczne zapraszają absolwentów szkół podstawowych w gminie Długołęka oraz uczniów z okolic Wrocławia do Liceum Ogólnokształcącego im. Olimpijczyków Polskich w Długołęce.

Wybierając nasze liceum oszczędzasz czas na dojazdy, więc zyskujesz średnio:

 • 3 godziny dziennie
 • 15 godzin w tygodniu
 • 48 godzin w miesiącu
 • 480 godzin w roku,

co daje w skali 4 lat 1920 godzin do Twojej dyspozycji, czyli prawie 3 miesiące!

W roku szkolnym 2021/2022 prowadzony będzie nabór do dwóch klas pierwszych 4-letniego liceum:

 • Klasa o profilu biologiczno-chemicznym

(przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski)

 • Klasa o profilu historyczno-społecznym

 (przedmioty rozszerzone: historia, WOS, język angielski).

W każdej klasie, w ramach nauki  języka obcego w zakresie rozszerzonym, realizowana będzie innowacja „Język angielski w biznesie”. Ponadto uczniowie mają możliwość poszerzania kompetencji językowych poprzez uczestnictwo w: międzynarodowym projekcie językowym ERASMUS+, którego realizacja obejmuje również wymianę uczniów pomiędzy europejskimi szkołami, warsztatach językowych na wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz projekcie EUROWEEK.

Oferta edukacyjna liceum nieustannie się poszerza. Staje się to za sprawą porozumień podpisanych z wrocławskimi uczelniami, dzięki którym uczniowie naszej szkoły uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Uczniowie biorą udział w zajęciach laboratoryjnych, warsztatach oraz wykładach prowadzonych przez pracowników naukowo – dydaktycznych Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytetu Medycznego oraz Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Korzystają również z wykładów i konsultacji prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu SWPS, w takich dziedzinach jak dziennikarstwo, psychologia czy prawo. Jednocześnie mają możliwość angażować się w działania organizowane na Uniwersytecie SWPS jako wolontariusze, zyskując nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim nabywając cenne doświadczenie, potwierdzone certyfikatem poświadczającym ich wkład.

Co roku wielu uczniów naszej szkoły otrzymuje stypendia Wójta Gminy Długołęka za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe.

Od wielu lat liceum może się pochwalić corocznym stypendystą Prezesa Rady Ministrów za bardzo wysokie wyniki w nauce. Naszą mocną stroną jest sport. Współpracujemy z gminnymi klubami sportowymi, m.in. lekkoatletycznym klubem GKS START Długołęka, a nasi uczniowie osiągają sukcesy na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Nasz uczeń Sebastian Wawrzyniak jest halowym mistrzem Polski w skoku w dal.

Liceum w Długołęce istnieje 27 lat  i charakteryzuje się:

 • dobrą zdawalnością matury, wielu maturzystów osiąga maksymalną ilość punktów z poszczególnych przedmiotów na egzaminie maturalnym;
 • zaangażowaniem licealistów w: działalność Młodzieżowej Rady Gminy, akcje charytatywne np. Akcja Wsparcia, wolontariat poprzez Szkolny Klub Wolontariatu, współpracę z wrocławskim hospicjum, Szkołą Podstawową w Długołęce, Gminną Biblioteką Publiczną oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury, projekty edukacyjne np. „Patriota i Patriotka XXI wieku” Ogólnopolski Tydzień Kariery, Szkoła Ambasadorem Parlamentu Europejskiego- EPAS, Ogólnopolski Program Kreatywności- Destination Imagination;
 • organizacją cyklicznych imprez: Gminnego Konkursu dla uczniów szkół podstawowych pt. „Naukowy Cza Par”, Dnia Integracji Szkolnej;
 • wysoko wykwalifikowaną kadrą nauczycielską, wielu nauczycieli to egzaminatorzy zewnętrzni egzaminu maturalnego;
 • bardzo dobrym wyposażeniem sali lekcyjnych w: monitory interaktywne z nowoczesną aplikacją edukacyjną Corinth, tablice interaktywne, rzutniki multimedialne, sprzęt dydaktyczny do prowadzenia doświadczeń w ramach  przedmiotów: biologia, fizyka, chemia.

Atutem szkoły jest jej kameralność. Uczniowie czują się u nas bezpiecznie. Dbamy nie tylko o ich rozwój intelektualny, ale również emocjonalny. Zapewniamy opiekę i doradztwo psychologiczno-pedagogiczne. Efektywnie realizujemy innowację „Znam siebie- skutecznie rozwiązuję problemy”. Posiadamy doświadczenie, niezbędne przygotowanie i narzędzia do pracy z uczniami posiadającymi orzeczenia i opinie. Dysponujemy specjalistycznym sprzętem do terapii Biofeedback.

Zapewniamy Wam drodzy licealiści przyjazną atmosferę i wsparcie w procesie edukacji.                 To my najlepiej zadbamy o Wasz wszechstronny rozwój! Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na naszej stronie www: https://zlgdlugoleka.edupage.org w zakładce REKRUTACJA. Zapraszamy!

dyrektor Grażyna Pilarska

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich