LGD Dobra Widawa zaprasza
Kategoria: Z życia gminy
Data publikacji: 06.06.2022r.
Drukuj

LGD Dobra Widawa zaprasza

W imieniu Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa zapraszamy na spotkanie związane z pracami nad tworzeniem „Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027”.

Lokalna Strategia Rozwoju to najważniejszy dokument, określający charakter obszaru LGD oraz podstawowe kierunki jego rozwoju. W celu jego stworzenia kluczowe jest poznanie opinii mieszkańców, zidentyfikowanie lokalnych potrzeb i pomysłów.

– Ważne, by spotkanie miało charakter wielopokoleniowy i wzięli w nim udział mieszkańcy i podmioty reprezentujące różne sektory (publiczny, społeczny, gospodarczy) – mówi Marta Kaszuba, specjalista ds. wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Spotkanie odbędzie się 20 czerwca o godz. 13 w sali obrad Urzędu Gminy Długołęka.

Program :

1. Przedstawienie działalności LGD Dobra Widawa.

2. „Dobre Praktyki”, czyli projekty zrealizowane w gminie.

3. Czym jest Lokalna Strategia Rozwoju? Rola mieszkańców w tworzeniu LSR. Możliwość pozyskania środków za pośrednictwem LGD Dobra Widawa.

4. Analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń (analiza SWOT).

5. Propozycje mieszkańców dotyczące przyszłych projektów.

6. Wolne głosy mieszkańców.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich