Konkursy dożynkowe
Kategoria: Konkursy, Z życia gminy
Data publikacji: 14.07.2022r.
Drukuj

Konkursy dożynkowe

Jak co roku zapraszamy Sołectwa, Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia oraz inne grupy działające na rzecz obszarów wiejskich do udziału w konkursach dożynkowych. Dożynki to okazja do pielęgnowania tradycji, promowania lokalnych produktów, dorobku kulturowego polskiej wsi oraz do integracji i umacniania więzi wśród lokalnej społeczności.

Konkurs na „Najpiękniejszy, tradycyjny wieniec dożynkowy Gminy Długołęka”.

Jest to konkurs skierowany do Sołectw z Gminy Długołęka, na który należy wykonać wieniec dożynkowy, który formą i użytym materiałem nawiązuje do tradycji wieńców dożynkowych, występujących na terenie Polski. Każde sołectwo może zgłosić tylko jeden, własnoręcznie zrobiony wieniec.

Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa.

Tak prezentowały się wieńce na Dożynkach Gminnych w Domaszczynie w 2021 roku

Konkurs na „Najpiękniejsze stoisko dożynkowe”.

Konkurs ten kierowany jest zarówno do Sołectw, jak i Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń oraz innych grup działających na rzecz obszarów wiejskich zarejestrowanych lub działających na terenie Gminy Długołęka. Konkurs ma za zadanie wyłonić najładniej i najciekawiej zaaranżowane stoisko dożynkowe podczas Dożynek Gminy Długołęka 2022.

Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa.

Stoisko dożynkowe Pruszowic podczas Dożynek Gminnych w Domaszczynie

Konkurs kulinarny na „Najsmaczniejszy i najpiękniejszy chleb dożynkowy”.

Ten konkurs również jest kierowany zarówno do Sołectw, jak i Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń oraz innych grup działających na rzecz obszarów wiejskich zarejestrowanych lub działających na terenie Gminy Długołęka. Chleb jest głęboko zakorzeniony w polskiej kulturze ludowej jako symbol pożywienia, ale i dostatku i pomyślności. Pieczenie chleba ma bardzo bogatą i różnorodną tradycję, a uczestnicy konkursu postarają się ukazać jej cząstkę.

Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa.

Chleb dożynkowy na Dożynki Gminne w Brzeziej Łące

Termin składania zgłoszeń do konkursu – do 19 sierpnia 2022 roku.

Do wygrania są atrakcyjne nagrody finansowe.

Wierzymy, że jak co roku konkursy będą stały na najwyższym poziomie i będą się cieszyć dużym zainteresowaniem. Pokażcie swoje umiejętności manualne, kulinarne, a także bogactwo tradycji polskiej wsi i Gminy Długołęka.

Prace konkursowe zostaną wyeksponowane podczas Dożynek Gminnych w Siedlcu 28 sierpnia 2022 roku. Tam też nastąpi ich ocena przez komisję i ogłoszenie zwycięzców.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich