Konkursy dożynkowe 2023 r.
Kategoria: Sołtysi, Z życia gminy
Data publikacji: 18.07.2023r.
Drukuj

Konkursy dożynkowe 2023 r.

Jak co roku zapraszamy Sołectwa, Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia lub inne grupy działające na rzecz obszarów wiejskich do udziału w konkursach dożynkowych. Dożynki to okazja do pielęgnowania tradycji, promowania lokalnych produktów, dorobku kulturowego polskiej wsi oraz do integracji i umacniania więzi wśród lokalnej społeczności.

Termin składania zgłoszeń do konkursów to 28 lipca 2023 r.

Konkurs na „Najpiękniejszy, Tradycyjny Wieniec Dożynkowy Gminy Długołęka”.

Jest to konkurs skierowany do Sołectw z Gminy Długołęka. Należy wykonać wieniec dożynkowy, który formą i użytym materiałem nawiązuje do tradycji wieńców dożynkowych, występujących na terenie Polski. Każde sołectwo może zgłosić tylko jeden, własnoręcznie zrobiony wieniec.

Regulamin i karta zgłoszenia

Konkurs na „Najpiękniejsze stoisko dożynkowe”.

Konkurs ten kierowany jest zarówno do Sołectw, jak i Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń lub innych grup działających na rzecz obszarów wiejskich zarejestrowanych lub działających na terenie Gminy Długołęka. Konkurs ma za zadanie wyłonić najładniej i najciekawiej zaaranżowane stoisko dożynkowe podczas Dożynek Gminy Długołęka 2023 r.

Regulamin i karta zgłoszenia

Konkurs na „Najsmaczniejszy i najpiękniejszy chleb dożynkowy”.

Ten konkurs również jest kierowany zarówno do Sołectw, jak i Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń lub innych grup działających na rzecz obszarów wiejskich zarejestrowanych lub działających na terenie Gminy Długołęka. Chleb jest głęboko zakorzeniony w polskiej kulturze ludowej jako symbol pożywienia, ale i dostatku i pomyślności. Pieczenie chleba ma bardzo bogatą i różnorodną tradycję, a uczestnicy konkursu postarają się ukazać jej cząstkę.

Regulamin i karta zgłoszenia

Prace konkursowe zostaną wyeksponowane 27 sierpnia 2023 r. podczas Dożynek Gminy Długołęka w parku w Szczodrem. Tam też nastąpi ich ocena przez komisję i ogłoszenie zwycięzców.

Regulamin i karta zgłoszenia - Konkurs na „Najpiękniejszy, Tradycyjny Wieniec Dożynkowy Gminy Długołęka”

zarządzenie wieniec Data dodania: 2023.07.18 Rozmiar: 2.50 MB

Regulamin i karta zgłoszenia - Konkurs na "Najpiękniejsze stoisko dożynkowe"

Zarządzenie stoisko Data dodania: 2023.07.18 Rozmiar: 2.59 MB

Regulamin i karta zgłoszenia - Konkurs „Najsmaczniejszy i najpiękniejszy chleb dożynkowy”

zarządzenie - chleb dożynkowy Data dodania: 2023.07.18 Rozmiar: 2.47 MB
Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich