Kątna: Roboty drogowe i zamknięcie drogi
Kategoria: Z życia gminy
Data publikacji: 19.04.2022r.
Drukuj

Kątna: Roboty drogowe i zamknięcie drogi

Od 2 maja planowane jest całkowite zamknięcie drogi powiatowej 1920D na odcinku od km 0+351,87 do km 0+388,00 polegające na budowie chodnika, rozbiórce obiektu mostowego wraz z budową przepustu, budowie kanału technologicznego oraz przebudowie kolizyjnych sieci w Kątnej.

Etapy robót drogowych

ETAP 1 – ROZBIÓRKA OBIEKTU I BUDOWA PRZEPUSTU
W ramach etapu 1. planuje się zamknie odcinka drogi powiatowej nr 1920D w związku z rozbiórką obiektu mostowego, budową przepustu, budową chodnika oraz przebudową drogi, ul. Wrocławskiej w miejscowości Kątna. Orientacyjny czas trwania etapu pierwszego to około 14 dni.

ETAP 2 – BUDOWA POŁOWY JEZDNI, ZJAZDU I DROGI Z KRUSZYWA
W ramach etapu 2. planuje się wykonanie konstrukcji połowy jezdni ul. Wrocławskiej w miejscowości Kątna oraz budowę zjazdu bitumicznego i drogi z kruszywa.

ETAP 3 – BUDOWA POŁOWY JEZDNI I CHODNIKA
W ramach etapu 3. planuje się wykonanie konstrukcji połowy jezdni ul. Wrocławskiej w miejscowości Kątna oraz budowę chodnika.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich