„Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”
Kategoria: Z życia gminy
Data publikacji: 26.10.2021r.
Drukuj

„Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”

Ważne informacje dla rodziców oraz uczniów z rodzin pegeerowskich. Termin na składanie oświadczeń dotyczących wsparcia na zakup sprzętu zostaje wydłużony do piątku 29 października 2021r. Dokumenty można składać zarówno na Biurze Podawczym Urzędu Gminy Długołęka (w godzinach pracy Urzędu), jak i w sekretariatach szkół.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:


• sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;
• ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego.


O dofinansowanie wnioskować będzie Gmina Długołęka na podstawie wniosków (oświadczeń) złożonych przez rodziców uczniów (opiekunów prawnych) lub pełnoletnich uczniów szkół średnich, zamieszkujących na terenie gminy Długołęka, których krewni w linii prostej (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) pracowali niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej (PPGR) i zamieszkiwali w miejscowości lub gminie objętej PPGR.

Poniżej załączamy wszelkie niezbędne dokumenty dotyczące grantów.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich