Drukuj

E-usługi w Gminie Długołęka

Projekt pt. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu: 11 453 319,81 zł (Gmina Długołęka 485.850,00 zł)

Dofinansowanie: 9 724 985,94 zł (Gmina Długołęka 412.972,50 zł)

Opis projektu

Dnia 25.08.2017r. zawarto umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą: „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020; Oś Priorytetowa 2 Technologie Informacyjno – Komunikacyjne; Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne – konkurs horyzontalny. Projekt jest realizowany w partnerstwie przez Powiat Wrocławski (Lider) oraz 8 gmin położonych na terenie powiatu wrocławskiego: Czernicę, Długołękę, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Siechnice i Żórawinę (Partnerzy), na podstawie zawartego Porozumienia o współpracy z dnia 30.10.15 r. na okres przygotowania, realizacji i trwałości projektu. Projekt polega na wdrożeniu e-usług publicznych w urzędach administracji publicznej poprzez doposażenie urzędów w infrastrukturę teleinformatyczną, wdrożenie oprogramowania oraz e-usług zgodnie z potrzebami partnerów Projektu, szkolenie użytkowników e-usług, promocję projektu oraz zachęcenie interesariuszy do korzystanie z nowych e-usług. Głównym celem projektu jest intensyfikacja wykorzystania technologii ICT do budowy, uruchomienia i upowszechnienia dojrzałych elektronicznych usług publicznych, w tym usprawnienie procesów administracyjnych. Spodziewane efekty projektu to przede wszystkim wdrożenie nowych jakościowo elektronicznych usług publicznych o wysokim stopniu dojrzałości oraz usprawnienie procesów administracyjnych w zakresie obsługi dokumentacji ewidencjonowanej oraz gospodarki przestrzennej i personalizacji świadczonych e-usług publicznych – usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej.

Projekt zapewni użytkownikom tj. mieszkańcom, przedsiębiorcom oraz zainteresowanym podmiotom dostępność dojrzałych e-usług publicznych, a wdrożone rozwiązania wpłyną na racjonalizację wydatków m.in. poprzez:

  • skrócenie czasu załatwiania spraw oraz wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie konieczności osobistego stawiennictwa obywatela w urzędzie,
  • obniżenie kosztów zużycia materiałów biurowych,

stworzenie narzędzi do elektronicznego zarządzania obiegiem i przechowywaniem dokumentacji co zapobiegnie wielokrotnemu powielaniu i gromadzeniu tych samych dokumentów w różnych miejscach. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: 31 maja 2018 roku.

Zestawienie logotypów - od lewej Fundusze Europejskie Program Regionalny; Dolny Śląsk; Unia Europejska

Aktualności

Nie zostały dodane żadne kategorie.
Gmina Długołęka turystycznie i aktywnie
Data publikacji: 28.04.2023r.

Gmina Długołęka turystycznie i aktywnie

Prezentujemy Państwu folder z miejscami, które warto zobaczyć w gminie Długołęka. Oczywiście ze względu na liczne urokliwe miejsca w naszej gminie, nie wszystkie udało się zmieścić w tym...

Skatepark w Kiełczowie
Data publikacji: 05.04.2022r.

Skatepark w Kiełczowie

1 marca 2022 r. w Kiełczowie odbyło się otwarcie pierwszego w gminie Długołęka skateparku. Zobaczcie, jak ten obiekt - cieszący się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży - wygląda, i...

Trasy rowerowe
Data publikacji: 12.04.2021r.

Trasy rowerowe

Gmina Długołęka, położona wśród malowniczych lasów, pełnych ryb stawów oraz posiadających wielowiekową historię zabytków, stanowi bardzo atrakcyjne miejsce dla miłośników turystyki...

Park w Szczodrem
Data publikacji: 12.04.2021r.

Park w Szczodrem

Ruiny neogotyckiego Pałacu Sybilli w Szczodrem, wraz z otaczającym go parkiem, to miejsce wyjątkowe. W drugiej połowie XVII w. książę Chrystian Ulryk wybudował w tym miejscu renesansowy...

Zabytki
Data publikacji: 27.01.2021r.

Zabytki

W tradycji znajdujemy siłę i naukę, dlatego dbamy o nią, tak jak dbamy o nasze zabytki. Są dla nas szczególnie ważne. Są magnesem przyciągającym turystów oraz znawców i ludzi...

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich