Drukuj

E-usługi w Gminie Długołęka

Projekt pt. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu: 11 453 319,81 zł (Gmina Długołęka 485.850,00 zł)

Dofinansowanie: 9 724 985,94 zł (Gmina Długołęka 412.972,50 zł)

Opis projektu

Dnia 25.08.2017r. zawarto umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą: „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020; Oś Priorytetowa 2 Technologie Informacyjno – Komunikacyjne; Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne – konkurs horyzontalny. Projekt jest realizowany w partnerstwie przez Powiat Wrocławski (Lider) oraz 8 gmin położonych na terenie powiatu wrocławskiego: Czernicę, Długołękę, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Siechnice i Żórawinę (Partnerzy), na podstawie zawartego Porozumienia o współpracy z dnia 30.10.15 r. na okres przygotowania, realizacji i trwałości projektu. Projekt polega na wdrożeniu e-usług publicznych w urzędach administracji publicznej poprzez doposażenie urzędów w infrastrukturę teleinformatyczną, wdrożenie oprogramowania oraz e-usług zgodnie z potrzebami partnerów Projektu, szkolenie użytkowników e-usług, promocję projektu oraz zachęcenie interesariuszy do korzystanie z nowych e-usług. Głównym celem projektu jest intensyfikacja wykorzystania technologii ICT do budowy, uruchomienia i upowszechnienia dojrzałych elektronicznych usług publicznych, w tym usprawnienie procesów administracyjnych. Spodziewane efekty projektu to przede wszystkim wdrożenie nowych jakościowo elektronicznych usług publicznych o wysokim stopniu dojrzałości oraz usprawnienie procesów administracyjnych w zakresie obsługi dokumentacji ewidencjonowanej oraz gospodarki przestrzennej i personalizacji świadczonych e-usług publicznych – usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej.

Projekt zapewni użytkownikom tj. mieszkańcom, przedsiębiorcom oraz zainteresowanym podmiotom dostępność dojrzałych e-usług publicznych, a wdrożone rozwiązania wpłyną na racjonalizację wydatków m.in. poprzez:

  • skrócenie czasu załatwiania spraw oraz wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie konieczności osobistego stawiennictwa obywatela w urzędzie,
  • obniżenie kosztów zużycia materiałów biurowych,

stworzenie narzędzi do elektronicznego zarządzania obiegiem i przechowywaniem dokumentacji co zapobiegnie wielokrotnemu powielaniu i gromadzeniu tych samych dokumentów w różnych miejscach. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: 31 maja 2018 roku.

Zestawienie logotypów - od lewej Fundusze Europejskie Program Regionalny; Dolny Śląsk; Unia Europejska

Aktualności

Nie zostały dodane żadne kategorie.
Budowa crossowego toru rowerowego w Brzeziej Łące
Data publikacji: 04.04.2024r.

Budowa crossowego toru rowerowego w Brzeziej Łące

Projekt pt. „Rozwój infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej na obszarze LGD poprzez budowę crossowego toru rowerowego wraz z małą infrastrukturą w miejscowości Brzezia Łąka w gminie...

Rewitalizacja zabytkowego parku w Siedlcu
Data publikacji: 04.04.2024r.

Rewitalizacja zabytkowego parku w Siedlcu

Projekt pod tytułem „Rozwój infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej na obszarze LGD poprzez rewitalizację zabytkowego parku w Siedlcu (etap II), gmina...

Gmina Długołęka turystycznie i aktywnie
Data publikacji: 28.04.2023r.

Gmina Długołęka turystycznie i aktywnie

Prezentujemy Państwu folder z miejscami, które warto zobaczyć w gminie Długołęka. Oczywiście ze względu na liczne urokliwe miejsca w naszej gminie, nie wszystkie udało się zmieścić w tym...

Skatepark w Kiełczowie
Data publikacji: 05.04.2022r.

Skatepark w Kiełczowie

1 marca 2022 r. w Kiełczowie odbyło się otwarcie pierwszego w gminie Długołęka skateparku. Zobaczcie, jak ten obiekt - cieszący się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży - wygląda, i...

Trasy rowerowe
Data publikacji: 12.04.2021r.

Trasy rowerowe

Gmina Długołęka, położona wśród malowniczych lasów, pełnych ryb stawów oraz posiadających wielowiekową historię zabytków, stanowi bardzo atrakcyjne miejsce dla miłośników turystyki...

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich