Drukuj

Dostępna gmina

Projekt pt. „Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich”

Program: Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu: 1 447 310,40 zł (w tym wartość budżetu Gminy Długołęka 533 093,00 zł)

Dofinansowanie: 1 403 742,40 zł (w tym dla Gminy Długołęka 492 885,00 zł)

Opis projektu

Gmina Długołęka jest partnerem w projekcie pn. „Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich”. Lider projektu to Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z. o. o., natomiast partnerem ponadnarodowym jest Miasto Velen. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem głównym projektu jest wypracowanie w partnerstwie ponadarowym i wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie poprawy funkcjonowania JST na poziomie małych gmin wiejskich i miejskich w obszarze dostępności usług publicznych dla osób o szczególnych potrzebach. Partnerstwo zostało utworzone przez doświadczoną w pracy z osobami z niepełnosprawnością instytucję badawczo – szkoleniową, Gminę Długołęka oraz gminę partnerską Velen z Niemiec. Rodzaj współpracy ponadnarodowej: transfer, zaadoptowanie i wdrożenie nowego rozwiązania, wymiana informacji i doświadczeń.

Rezultatem projektu będzie kompleksowe narzędzie (model) Dostępna Gmina złożone z 5 części:

  1. Procedura wdrożeniowa
  2. Sposób świadczenia usług publicznych dostosowany do potrzeb osób o szczególnych potrzebach
  3. Standard obsługi klientów dostosowany do potrzeb osób o szczególnych potrzebach
  4. Program szkoleń i seminariów wraz z wzorcowymi materiałami dla pracowników urzędu i podległych jednostek
  5. Ścieżka i narzędzia kompleksowego audytu dostępności urzędu i podległych jednostek wraz ze schematem rekomendacji.

Rozwiązanie należy uznać za innowacyjne w polskich warunkach co najmniej z dwóch powodów:

  1. nikt dotychczas nie wdrożył kompleksowo rozwiązań z Niemiec w obszarze dostępności do usług publicznych grup o specjalnych potrzebach zarówno w urzędzie gminy, jak i podległych mu jednostkach (od narzędzi kompleksowego audytu, poprzez opis i procedurę wdrożeniową sposobu świadczeń usług publicznych i standard obsługi osób ze specjalnymi potrzebami do kompleksowych szkoleń w tym zakresie),
  2. założono przeszkolenie grupy tzw. multiplikatorów – osób w pełni przygotowanych do wdrożenia i monitorowania rozwiązań w obszarze dostępności w podległych urzędowi jednostkach.
Zestawienie logotypów: Fundusze Europejskie Wiedza, Edukacja, Rozwój; flaga Rzeczpospolitej Polskiej; Dobre Kadry; Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Aktualności

Nie zostały dodane żadne kategorie.
Budowa crossowego toru rowerowego w Brzeziej Łące
Data publikacji: 04.04.2024r.

Budowa crossowego toru rowerowego w Brzeziej Łące

Projekt pt. „Rozwój infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej na obszarze LGD poprzez budowę crossowego toru rowerowego wraz z małą infrastrukturą w miejscowości Brzezia Łąka w gminie...

Rewitalizacja zabytkowego parku w Siedlcu
Data publikacji: 04.04.2024r.

Rewitalizacja zabytkowego parku w Siedlcu

Projekt pod tytułem „Rozwój infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej na obszarze LGD poprzez rewitalizację zabytkowego parku w Siedlcu (etap II), gmina...

Gmina Długołęka turystycznie i aktywnie
Data publikacji: 28.04.2023r.

Gmina Długołęka turystycznie i aktywnie

Prezentujemy Państwu folder z miejscami, które warto zobaczyć w gminie Długołęka. Oczywiście ze względu na liczne urokliwe miejsca w naszej gminie, nie wszystkie udało się zmieścić w tym...

Skatepark w Kiełczowie
Data publikacji: 05.04.2022r.

Skatepark w Kiełczowie

1 marca 2022 r. w Kiełczowie odbyło się otwarcie pierwszego w gminie Długołęka skateparku. Zobaczcie, jak ten obiekt - cieszący się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży - wygląda, i...

Trasy rowerowe
Data publikacji: 12.04.2021r.

Trasy rowerowe

Gmina Długołęka, położona wśród malowniczych lasów, pełnych ryb stawów oraz posiadających wielowiekową historię zabytków, stanowi bardzo atrakcyjne miejsce dla miłośników turystyki...

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich