Drukuj

Dostępna gmina

Projekt pt. „Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich”

Program: Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu: 1 447 310,40 zł (w tym wartość budżetu Gminy Długołęka 533 093,00 zł)

Dofinansowanie: 1 403 742,40 zł (w tym dla Gminy Długołęka 492 885,00 zł)

Opis projektu

Gmina Długołęka jest partnerem w projekcie pn. „Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich”. Lider projektu to Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z. o. o., natomiast partnerem ponadnarodowym jest Miasto Velen. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem głównym projektu jest wypracowanie w partnerstwie ponadarowym i wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie poprawy funkcjonowania JST na poziomie małych gmin wiejskich i miejskich w obszarze dostępności usług publicznych dla osób o szczególnych potrzebach. Partnerstwo zostało utworzone przez doświadczoną w pracy z osobami z niepełnosprawnością instytucję badawczo – szkoleniową, Gminę Długołęka oraz gminę partnerską Velen z Niemiec. Rodzaj współpracy ponadnarodowej: transfer, zaadoptowanie i wdrożenie nowego rozwiązania, wymiana informacji i doświadczeń.

Rezultatem projektu będzie kompleksowe narzędzie (model) Dostępna Gmina złożone z 5 części:

  1. Procedura wdrożeniowa
  2. Sposób świadczenia usług publicznych dostosowany do potrzeb osób o szczególnych potrzebach
  3. Standard obsługi klientów dostosowany do potrzeb osób o szczególnych potrzebach
  4. Program szkoleń i seminariów wraz z wzorcowymi materiałami dla pracowników urzędu i podległych jednostek
  5. Ścieżka i narzędzia kompleksowego audytu dostępności urzędu i podległych jednostek wraz ze schematem rekomendacji.

Rozwiązanie należy uznać za innowacyjne w polskich warunkach co najmniej z dwóch powodów:

  1. nikt dotychczas nie wdrożył kompleksowo rozwiązań z Niemiec w obszarze dostępności do usług publicznych grup o specjalnych potrzebach zarówno w urzędzie gminy, jak i podległych mu jednostkach (od narzędzi kompleksowego audytu, poprzez opis i procedurę wdrożeniową sposobu świadczeń usług publicznych i standard obsługi osób ze specjalnymi potrzebami do kompleksowych szkoleń w tym zakresie),
  2. założono przeszkolenie grupy tzw. multiplikatorów – osób w pełni przygotowanych do wdrożenia i monitorowania rozwiązań w obszarze dostępności w podległych urzędowi jednostkach.
Zestawienie logotypów: Fundusze Europejskie Wiedza, Edukacja, Rozwój; flaga Rzeczpospolitej Polskiej; Dobre Kadry; Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Aktualności

Nie zostały dodane żadne kategorie.
Trasy rowerowe
Data publikacji: 12.04.2021r.

Trasy rowerowe

Gmina Długołęka, położona wśród malowniczych lasów, pełnych ryb stawów oraz posiadających wielowiekową historię zabytków, stanowi bardzo atrakcyjne miejsce dla miłośników turystyki...

Park w Szczodrem
Data publikacji: 12.04.2021r.

Park w Szczodrem

Ruiny neogotyckiego Pałacu Sybilli w Szczodrem, wraz z otaczającym go parkiem, to miejsce wyjątkowe. W drugiej połowie XVII w. książę Chrystian Ulryk wybudował w tym miejscu renesansowy...

Zabytki
Data publikacji: 27.01.2021r.

Zabytki

W tradycji znajdujemy siłę i naukę, dlatego dbamy o nią, tak jak dbamy o nasze zabytki. Są dla nas szczególnie ważne. Są magnesem przyciągającym turystów oraz znawców i ludzi...

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich