Drukuj

Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń

Projekt pt. „Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń”

Program: Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój na lata 2014-2020

Dofinansowanie: 1 250 626,91 zł

Opis projektu

Gmina Długołęka przystąpiło jako partner do projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II, Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Liderem projektu jest Miasto Wrocław. Projekt otrzymał nazwę Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń, jego głównym celem jest stworzenie modelu szkoły, w której będą podnoszone kompetencje nauczycieli oraz rozwijane będą u uczniów kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne tzn. transversal skills, niezbędne na rynku pracy.

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (jako realizator z ramienia Miasta Wrocław)
w partnerstwie z Uniwersytetem Wrocławskim, Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną oraz Gminą Długołęka rozpoczęło wdrażanie Projektu. Powstanie Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń dla województwa dolnośląskiego, jako wzorcowa placówka w skali kraju, wspierająca w codziennej pracy obecnych
i przyszłych nauczycieli. Będą w niej działać 4 wzorcowe pracownie: przyrodnicza, matematyczna oraz informatyczna w LO nr X oraz pracowania językowa w SP nr 83. Pracownie będą prowadzone przez odpowiednio przygotowanych nauczycieli. Wyposażone będą w niezbędne nowoczesne pomoce dydaktyczne, służące nauczycielom w doskonaleniu ich umiejętności merytoryczno-metodycznych. Wsparcie otrzymają nauczyciele Szkoły Ćwiczeń oraz ze szkół współpracujących tj.:

  • 7 szkół z terenu miasta Wrocławia, w tym:
    – 2 szkoły wiodące (LO nr X im. Stefanii Sempołowskiej, SP nr 83 im. Jana Kasprowicza we Wrocławiu);
    – 5 szkół współpracujących (SP nr 6, SP nr 8, SP nr 50, SP 98, Zespół Szkół Logistycznych we Wrocławiu).
  • 2 szkoły współpracujące z terenu wiejskiej Gminy Długołęka:
    – ZLG w Długołęce;
    – SP w Kiełczowie.

W ramach opracowanego modelu szkoły ćwiczeń, projektem objęte zostaną następujące przedmioty: matematyka, nauki przyrodnicze, języki obce oraz informatyka. Dodatkowo zostaną stworzone wzorcowe materiały dydaktyczne rozwijające kluczowe kompetencje z zakresu: ICT, rozumienia, kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się, umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy, nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Aktualności

Nie zostały dodane żadne kategorie.
Gmina Długołęka turystycznie i aktywnie
Data publikacji: 28.04.2023r.

Gmina Długołęka turystycznie i aktywnie

Prezentujemy Państwu folder z miejscami, które warto zobaczyć w gminie Długołęka. Oczywiście ze względu na liczne urokliwe miejsca w naszej gminie, nie wszystkie udało się zmieścić w tym...

Skatepark w Kiełczowie
Data publikacji: 05.04.2022r.

Skatepark w Kiełczowie

1 marca 2022 r. w Kiełczowie odbyło się otwarcie pierwszego w gminie Długołęka skateparku. Zobaczcie, jak ten obiekt - cieszący się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży - wygląda, i...

Trasy rowerowe
Data publikacji: 12.04.2021r.

Trasy rowerowe

Gmina Długołęka, położona wśród malowniczych lasów, pełnych ryb stawów oraz posiadających wielowiekową historię zabytków, stanowi bardzo atrakcyjne miejsce dla miłośników turystyki...

Park w Szczodrem
Data publikacji: 12.04.2021r.

Park w Szczodrem

Ruiny neogotyckiego Pałacu Sybilli w Szczodrem, wraz z otaczającym go parkiem, to miejsce wyjątkowe. W drugiej połowie XVII w. książę Chrystian Ulryk wybudował w tym miejscu renesansowy...

Zabytki
Data publikacji: 27.01.2021r.

Zabytki

W tradycji znajdujemy siłę i naukę, dlatego dbamy o nią, tak jak dbamy o nasze zabytki. Są dla nas szczególnie ważne. Są magnesem przyciągającym turystów oraz znawców i ludzi...

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich