Drukuj

Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń

Projekt pt. „Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń”

Program: Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój na lata 2014-2020

Dofinansowanie: 1 250 626,91 zł

Opis projektu

Gmina Długołęka przystąpiło jako partner do projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II, Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Liderem projektu jest Miasto Wrocław. Projekt otrzymał nazwę Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń, jego głównym celem jest stworzenie modelu szkoły, w której będą podnoszone kompetencje nauczycieli oraz rozwijane będą u uczniów kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne tzn. transversal skills, niezbędne na rynku pracy.

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (jako realizator z ramienia Miasta Wrocław)
w partnerstwie z Uniwersytetem Wrocławskim, Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną oraz Gminą Długołęka rozpoczęło wdrażanie Projektu. Powstanie Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń dla województwa dolnośląskiego, jako wzorcowa placówka w skali kraju, wspierająca w codziennej pracy obecnych
i przyszłych nauczycieli. Będą w niej działać 4 wzorcowe pracownie: przyrodnicza, matematyczna oraz informatyczna w LO nr X oraz pracowania językowa w SP nr 83. Pracownie będą prowadzone przez odpowiednio przygotowanych nauczycieli. Wyposażone będą w niezbędne nowoczesne pomoce dydaktyczne, służące nauczycielom w doskonaleniu ich umiejętności merytoryczno-metodycznych. Wsparcie otrzymają nauczyciele Szkoły Ćwiczeń oraz ze szkół współpracujących tj.:

  • 7 szkół z terenu miasta Wrocławia, w tym:
    – 2 szkoły wiodące (LO nr X im. Stefanii Sempołowskiej, SP nr 83 im. Jana Kasprowicza we Wrocławiu);
    – 5 szkół współpracujących (SP nr 6, SP nr 8, SP nr 50, SP 98, Zespół Szkół Logistycznych we Wrocławiu).
  • 2 szkoły współpracujące z terenu wiejskiej Gminy Długołęka:
    – ZLG w Długołęce;
    – SP w Kiełczowie.

W ramach opracowanego modelu szkoły ćwiczeń, projektem objęte zostaną następujące przedmioty: matematyka, nauki przyrodnicze, języki obce oraz informatyka. Dodatkowo zostaną stworzone wzorcowe materiały dydaktyczne rozwijające kluczowe kompetencje z zakresu: ICT, rozumienia, kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się, umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy, nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Aktualności

Nie zostały dodane żadne kategorie.
Budowa crossowego toru rowerowego w Brzeziej Łące
Data publikacji: 04.04.2024r.

Budowa crossowego toru rowerowego w Brzeziej Łące

Projekt pt. „Rozwój infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej na obszarze LGD poprzez budowę crossowego toru rowerowego wraz z małą infrastrukturą w miejscowości Brzezia Łąka w gminie...

Rewitalizacja zabytkowego parku w Siedlcu
Data publikacji: 04.04.2024r.

Rewitalizacja zabytkowego parku w Siedlcu

Projekt pod tytułem „Rozwój infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej na obszarze LGD poprzez rewitalizację zabytkowego parku w Siedlcu (etap II), gmina...

Gmina Długołęka turystycznie i aktywnie
Data publikacji: 28.04.2023r.

Gmina Długołęka turystycznie i aktywnie

Prezentujemy Państwu folder z miejscami, które warto zobaczyć w gminie Długołęka. Oczywiście ze względu na liczne urokliwe miejsca w naszej gminie, nie wszystkie udało się zmieścić w tym...

Skatepark w Kiełczowie
Data publikacji: 05.04.2022r.

Skatepark w Kiełczowie

1 marca 2022 r. w Kiełczowie odbyło się otwarcie pierwszego w gminie Długołęka skateparku. Zobaczcie, jak ten obiekt - cieszący się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży - wygląda, i...

Trasy rowerowe
Data publikacji: 12.04.2021r.

Trasy rowerowe

Gmina Długołęka, położona wśród malowniczych lasów, pełnych ryb stawów oraz posiadających wielowiekową historię zabytków, stanowi bardzo atrakcyjne miejsce dla miłośników turystyki...

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich