Drukuj

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Projekt pt. „Zakup urządzeń edukacyjnych w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego na potrzeby szkół zlokalizowanych na terenie gminy Długołęka

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności

Szacowana całkowita wartość projektu: 170 047,16 zł

Szacowana wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 170 047,16 zł

Dofinansowanie: 144 540,09 zł

Nr umowy o dofinansowanie: POIS.03.01.00-00-0266/22-00

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 07.04.2023r.

Główny cel projektu: kształtowanie odpowiedzialnych postaw przyszłych kierowców oraz bezpiecznych zachowań wśród młodych użytkowników dróg (w tym pieszych oraz rowerzystów), poprzez zakup urządzeń edukacyjnych w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego na potrzeby szkół z terenu gminy Długołęka

Opis projektu

Realizacja projektu przewiduje zakup takich urządzeń, jak:

  • mobilnego miasteczka rowerowego – stanowiącego kompleks obiektów przeznaczonych do nauki przepisów ruchu drogowego i praktycznego szkolenia w zakresie ruchu pieszych oraz przede wszystkim do nauki jazdy na rowerze;
  • symulatora roweru (z wymiennym modułem: UTO, hulajnoga elektryczna);
  • trenażera czasu reakcji – będącego urządzeniem przeznaczonym do sprawdzania i podnoszenia sprawności w zakresie czasu reakcji na bodźce świetlne i obserwację otoczenia;
  • symulatora zderzenia (zasady działania pasów 3 punktowych i innych urządzeń zabezpieczających dzieci) – który pozoruje uderzenie czołowe pojazdu w stałą, nieruchomą przeszkodę z prędkością 6-10 km/h;
  • symulatora przejścia dla pieszych – będącego urządzeniem przeznaczonym do użytkowania w  placówkach dla dzieci w zakresie bezpiecznego korzystania z przejścia dla pieszych.

Tak zaplanowane zadania będą realizowane przez Gminę Długołęka, na rzecz wszystkich założonych i prowadzonych przez Gminę szkół, które będą użytkowały przedmiotowy sprzęt.

Informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych:

Gmina Długołęka, jako Beneficjent projektu pn.: „Zakup urządzeń edukacyjnych w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego na potrzeby szkół zlokalizowanych na terenie gminy Długołęka” realizowanego w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, oś priorytetowa III : Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą i stanowi narzędzie informacyjne umożliwiające przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

1. specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

2. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej:

http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

https://nieprawidlowosci.mfipr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC

zestawienie logotypów, od lewej logo Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w środku flaga Rzeczpospolitej Polskiej, z prawej logo Funduszu Spójności

Aktualności

Nie zostały dodane żadne kategorie.
Gmina Długołęka turystycznie i aktywnie
Data publikacji: 28.04.2023r.

Gmina Długołęka turystycznie i aktywnie

Prezentujemy Państwu folder z miejscami, które warto zobaczyć w gminie Długołęka. Oczywiście ze względu na liczne urokliwe miejsca w naszej gminie, nie wszystkie udało się zmieścić w tym...

Skatepark w Kiełczowie
Data publikacji: 05.04.2022r.

Skatepark w Kiełczowie

1 marca 2022 r. w Kiełczowie odbyło się otwarcie pierwszego w gminie Długołęka skateparku. Zobaczcie, jak ten obiekt - cieszący się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży - wygląda, i...

Trasy rowerowe
Data publikacji: 12.04.2021r.

Trasy rowerowe

Gmina Długołęka, położona wśród malowniczych lasów, pełnych ryb stawów oraz posiadających wielowiekową historię zabytków, stanowi bardzo atrakcyjne miejsce dla miłośników turystyki...

Park w Szczodrem
Data publikacji: 12.04.2021r.

Park w Szczodrem

Ruiny neogotyckiego Pałacu Sybilli w Szczodrem, wraz z otaczającym go parkiem, to miejsce wyjątkowe. W drugiej połowie XVII w. książę Chrystian Ulryk wybudował w tym miejscu renesansowy...

Zabytki
Data publikacji: 27.01.2021r.

Zabytki

W tradycji znajdujemy siłę i naukę, dlatego dbamy o nią, tak jak dbamy o nasze zabytki. Są dla nas szczególnie ważne. Są magnesem przyciągającym turystów oraz znawców i ludzi...

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich