Drukuj

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Projekt pt. „Zakup urządzeń edukacyjnych w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego na potrzeby szkół zlokalizowanych na terenie gminy Długołęka

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności

Szacowana całkowita wartość projektu: 170 047,16 zł

Szacowana wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 170 047,16 zł

Dofinansowanie: 144 540,08 zł

Nr umowy o dofinansowanie: POIS.03.01.00-00-0266/22-00

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 07.04.2023r.

Główny cel projektu: kształtowanie odpowiedzialnych postaw przyszłych kierowców oraz bezpiecznych zachowań wśród młodych użytkowników dróg (w tym pieszych oraz rowerzystów), poprzez zakup urządzeń edukacyjnych w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego na potrzeby szkół z terenu gminy Długołęka

Opis projektu

Realizacja projektu przewiduje zakup takich urządzeń, jak:

  • mobilnego miasteczka rowerowego – stanowiącego kompleks obiektów przeznaczonych do nauki przepisów ruchu drogowego i praktycznego szkolenia w zakresie ruchu pieszych oraz przede wszystkim do nauki jazdy na rowerze;
  • symulatora roweru (z wymiennym modułem: UTO, hulajnoga elektryczna);
  • trenażera czasu reakcji – będącego urządzeniem przeznaczonym do sprawdzania i podnoszenia sprawności w zakresie czasu reakcji na bodźce świetlne i obserwację otoczenia;
  • symulatora zderzenia (zasady działania pasów 3 punktowych i innych urządzeń zabezpieczających dzieci) – który pozoruje uderzenie czołowe pojazdu w stałą, nieruchomą przeszkodę z prędkością 6-10 km/h;
  • symulatora przejścia dla pieszych – będącego urządzeniem przeznaczonym do użytkowania w  placówkach dla dzieci w zakresie bezpiecznego korzystania z przejścia dla pieszych.

Tak zaplanowane zadania będą realizowane przez Gminę Długołęka, na rzecz wszystkich założonych i prowadzonych przez Gminę szkół, które będą użytkowały przedmiotowy sprzęt.

Informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych:

Gmina Długołęka, jako Beneficjent projektu pn.: „Zakup urządzeń edukacyjnych w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego na potrzeby szkół zlokalizowanych na terenie gminy Długołęka” realizowanego w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, oś priorytetowa III : Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą i stanowi narzędzie informacyjne umożliwiające przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

1. specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

2. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej:

http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

https://nieprawidlowosci.mfipr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC

zestawienie logotypów, od lewej logo Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w środku flaga Rzeczpospolitej Polskiej, z prawej logo Funduszu Spójności

Aktualności

Nie zostały dodane żadne kategorie.
Budowa crossowego toru rowerowego w Brzeziej Łące
Data publikacji: 04.04.2024r.

Budowa crossowego toru rowerowego w Brzeziej Łące

Projekt pt. „Rozwój infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej na obszarze LGD poprzez budowę crossowego toru rowerowego wraz z małą infrastrukturą w miejscowości Brzezia Łąka w gminie...

Rewitalizacja zabytkowego parku w Siedlcu
Data publikacji: 04.04.2024r.

Rewitalizacja zabytkowego parku w Siedlcu

Projekt pod tytułem „Rozwój infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej na obszarze LGD poprzez rewitalizację zabytkowego parku w Siedlcu (etap II), gmina...

Gmina Długołęka turystycznie i aktywnie
Data publikacji: 28.04.2023r.

Gmina Długołęka turystycznie i aktywnie

Prezentujemy Państwu folder z miejscami, które warto zobaczyć w gminie Długołęka. Oczywiście ze względu na liczne urokliwe miejsca w naszej gminie, nie wszystkie udało się zmieścić w tym...

Skatepark w Kiełczowie
Data publikacji: 05.04.2022r.

Skatepark w Kiełczowie

1 marca 2022 r. w Kiełczowie odbyło się otwarcie pierwszego w gminie Długołęka skateparku. Zobaczcie, jak ten obiekt - cieszący się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży - wygląda, i...

Trasy rowerowe
Data publikacji: 12.04.2021r.

Trasy rowerowe

Gmina Długołęka, położona wśród malowniczych lasów, pełnych ryb stawów oraz posiadających wielowiekową historię zabytków, stanowi bardzo atrakcyjne miejsce dla miłośników turystyki...

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich