Drukuj

Program profilaktyki i wczesnej diagnostyki boreliozy w Gminie Długołęka na lata 2020-2024

Gmina Długołęka przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Dolnośląskiego, w 2024 r. realizuje ostatnią edycję Programu profilaktyki i wczesnej diagnostyki boreliozy w Gminie Długołęka na lata 2020-2024.

Celem głównym edycji 2024 w ramach ww. Programu jest zwiększenie skuteczności wczesnego wykrywania boreliozy wśród mieszkańców Gminy Długołęka poprzez działania informacyjno-edukacyjne prowadzone w populacji co najmniej 350 dorosłych mieszkańców gminy oraz wykonywanie badań przesiewowych w populacji co najmniej 250 dorosłych mieszkańców gminy w roku 2024.

Okres realizacji: 01-12.2024 r.

Zadanie skierowane jest do 350 osób dorosłych (18+) zamieszkujących Gminę Długołęka, w tym osób z grup ryzyka (leśników, rolników, osób mieszkających na terenach zadrzewionych, grzybiarzy, działkowiczów itp. (subpopulacja, u której z racji pracy lub zachowań rekreacyjnych istnieje podwyższone ryzyko zakażenia) i osób wykazujących objawy boreliozy stwierdzone na podstawie ankiety.

W ramach Zadania zaplanowaliśmy:

1) Badania diagnostyczne – wczesne wykrywanie zakażenia krętkiem Borrelia burgdorferi:

 • kwalifikacja do grupy ryzyka
 • uzyskanie zgody pacjenta na udział w programie;
 • pobranie krwi do testu ELISA (przeciwciała IgG i IgM);
 • w przypadku dodatniego bądź wątpliwie dodatniego wyniku potwierdzenie badania metodą Western Blot;
 • w przypadku dodatniego wyniku Western Blot skierowanie pacjenta do najbliższej miejscu zamieszkania Poradni Chorób Zakaźnych;
 • badanie jakości udzielonych świadczeń za pomocą ankiety satysfakcji pacjenta;
 • przekazanie wyniku uczestnikowi programu;

2) Prowadzenie akcji informacyjnej (ulotki/plakaty informacyjne, publikacje w lokalnych mediach) o następującej tematyce:

 • zachowanie zasad higieny,
 • profilaktyka zakażeń,
 • sposób postępowania w razie ukłucia kleszcza)
 • edukacja zdrowotna adresatów programu (cykl wykładów z zakresu profilaktyki chorób odkleszczowych).

Efektem realizacji Zadania będzie wzrost wykrywalności boreliozy w populacjidocelowej o min. 10% w stosunku do roku 2023, ponadto zmniejszenie liczby powikłań zakażeń boreliozy oraz poszerzenie wiedzy i świadomości zdrowotnej wzakresie profilaktyki, czynników ryzyka oraz możliwości ograniczenia zachorowalności na boreliozę.

 • Całkowita wartość Zadania: 67 810,00 zł
 • Wartość dofinansowania: 27 124,00 zł

Szczegółowe informacje nt. Zadania można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Długołęka, ul. Robotnicza 12, 55-095 Długołęka, pokój nr 4 lub 125 oraz pod nr telefonu 71 323 02 34 lub 71 323 02 87.

Zrealizowano przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Aktualności

Nie zostały dodane żadne kategorie.
Budowa crossowego toru rowerowego w Brzeziej Łące
Data publikacji: 04.04.2024r.

Budowa crossowego toru rowerowego w Brzeziej Łące

Projekt pt. „Rozwój infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej na obszarze LGD poprzez budowę crossowego toru rowerowego wraz z małą infrastrukturą w miejscowości Brzezia Łąka w gminie...

Rewitalizacja zabytkowego parku w Siedlcu
Data publikacji: 04.04.2024r.

Rewitalizacja zabytkowego parku w Siedlcu

Projekt pod tytułem „Rozwój infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej na obszarze LGD poprzez rewitalizację zabytkowego parku w Siedlcu (etap II), gmina...

Gmina Długołęka turystycznie i aktywnie
Data publikacji: 28.04.2023r.

Gmina Długołęka turystycznie i aktywnie

Prezentujemy Państwu folder z miejscami, które warto zobaczyć w gminie Długołęka. Oczywiście ze względu na liczne urokliwe miejsca w naszej gminie, nie wszystkie udało się zmieścić w tym...

Skatepark w Kiełczowie
Data publikacji: 05.04.2022r.

Skatepark w Kiełczowie

1 marca 2022 r. w Kiełczowie odbyło się otwarcie pierwszego w gminie Długołęka skateparku. Zobaczcie, jak ten obiekt - cieszący się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży - wygląda, i...

Trasy rowerowe
Data publikacji: 12.04.2021r.

Trasy rowerowe

Gmina Długołęka, położona wśród malowniczych lasów, pełnych ryb stawów oraz posiadających wielowiekową historię zabytków, stanowi bardzo atrakcyjne miejsce dla miłośników turystyki...

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich