Drukuj

Mądrość i doświadczenie przyszłością

Projekt pt. „Mądrość i doświadczenie przyszłością” dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Celem głównym projektu jest wzrost zaangażowania społecznego w rozwój polityki senioralnej w Gminie Długołęka.

Okres realizacji: 06.05.2024 r.- 28.06.2024 r.

Działania w projekcie skierowane są do 18 mieszkańców i mieszkanek gminy Długołęka reprezentujących formalne ugrupowania senioralne, działające na terenie gminy Długołęka.

Projekt promuje równość szans i politykę niedyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

W ramach projektu zaplanowaliśmy:

  1. Wyjazd warsztatowy pn. „Prawno-organizacyjne podstawy działania Rady Seniorów Gminy Długołęka w kontekście podejmowania działań na rzecz rozwoju lokalnej polityki senioralnej”, podczas którego uczestnicy i uczestniczki projektu poznają m.in. podstawy działania Rady Seniorów, rodzaje działań możliwych do podjęcia przy współpracy z lokalnym samorządem, społecznością, przedstawicielami kościoła katolickiego oraz organizacjami pozarządowymi, dobre praktyki działania Rad Seniorów z obszarów wiejskich (inspiracja i motywacja). Odbędą się także spotkania animacyjne, podczas których członkowie grupy lepiej się poznają, wymienią pomysłami, poglądami, opiniami, wnioskami na przyszłość.
  2. Opracowanie rocznego planu pracy Rady Seniorów Gminy Długołęka, który pozwoli w ujęciu rocznym ustalić priorytety i harmonogram działania seniorów i seniorek z naszej gminy.

Efektem realizacji projektu będzie nabycie kompetencji (wiedzy i umiejętności) przez min. 16 z 18 uczestników i uczestniczek projektu dotyczących możliwych do wykorzystania narzędzi do pomocy, zaspokajania potrzeb lokalnej społeczności senioralnej oraz skutecznej aktywizacji seniorów oraz wzrost ich motywacji do aktywnego włączenia i integracji społecznej.

Całkowita wartość projektu: 12 565,80 zł

Wartość dofinansowania: 10 000,00 zł

Szczegółowe informacje nt. projektu można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Długołęka, ul. Robotnicza 12, 55-095 Długołęka, pokój nr 2 lub 125 oraz pod nr telefonu 71 323 02 32 lub 71 323 02 87.

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Aktualności

Nie zostały dodane żadne kategorie.
Budowa crossowego toru rowerowego w Brzeziej Łące
Data publikacji: 04.04.2024r.

Budowa crossowego toru rowerowego w Brzeziej Łące

Projekt pt. „Rozwój infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej na obszarze LGD poprzez budowę crossowego toru rowerowego wraz z małą infrastrukturą w miejscowości Brzezia Łąka w gminie...

Rewitalizacja zabytkowego parku w Siedlcu
Data publikacji: 04.04.2024r.

Rewitalizacja zabytkowego parku w Siedlcu

Projekt pod tytułem „Rozwój infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej na obszarze LGD poprzez rewitalizację zabytkowego parku w Siedlcu (etap II), gmina...

Gmina Długołęka turystycznie i aktywnie
Data publikacji: 28.04.2023r.

Gmina Długołęka turystycznie i aktywnie

Prezentujemy Państwu folder z miejscami, które warto zobaczyć w gminie Długołęka. Oczywiście ze względu na liczne urokliwe miejsca w naszej gminie, nie wszystkie udało się zmieścić w tym...

Skatepark w Kiełczowie
Data publikacji: 05.04.2022r.

Skatepark w Kiełczowie

1 marca 2022 r. w Kiełczowie odbyło się otwarcie pierwszego w gminie Długołęka skateparku. Zobaczcie, jak ten obiekt - cieszący się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży - wygląda, i...

Trasy rowerowe
Data publikacji: 12.04.2021r.

Trasy rowerowe

Gmina Długołęka, położona wśród malowniczych lasów, pełnych ryb stawów oraz posiadających wielowiekową historię zabytków, stanowi bardzo atrakcyjne miejsce dla miłośników turystyki...

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich