Dystrybucja węgla
Kategoria: Z życia gminy
Data publikacji: 23.11.2022r.
Drukuj

Dystrybucja węgla

Od 15 listopada istnieje możliwość złożenia wniosku o zakup preferencyjny węgla. W dniu 21 listopada Wójt Wojciech Błoński w imieniu gminy podpisał umowę z Polską Grupą Górniczą S.A. na dostawy paliwa stałego. Przydział, który otrzymamy jest zdecydowanie mniejszy od zapotrzebowania jakie złożyliśmy.

Dołożyliśmy wszelkich starań, by negocjować warunki umowy, jednak PGG powołuje się na ograniczone możliwości produkcyjne kopalń. Mamy pełną świadomość, iż tonaż zaproponowany dla Gminy Długołęka może nie wystarczyć na pokrycie zapotrzebowania mieszkańców w pierwszym okresie zakupowym, tj. do 31 grudnia bieżącego roku. Gmina nie ma wpływu na jakość, ilość ani wybór sortymentu jak również na czas oczekiwania na węgiel. Będziemy Państwa na bieżąco informować o sytuacji i możliwości zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Z chwilą dostarczenia węgla na teren gminy, będziemy kontaktować się z wnioskodawcą, który będzie musiał zapłacić cenę za wnioskowany tonaż na rachunek bankowy wskazany przez gminę. W ciągu 7 dni od zapłaty zostanie wystawiona faktura, która będzie upoważniała do odbioru węgla ze wskazanego przez gminę składu opału.

Wniosek o zakup preferencyjny węgla składa się do 1 grudnia włącznie:

  • Pisemnie w Urzędzie Gminy Długołęka ul. Robotnicza 12, 55-095 w Długołęce w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach od 7:30 do 15:30, w środy od 8:30 do 16:30.
  • Za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wówczas należy opatrzyć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego).

W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail) wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich