Dolnośląska Klinika Przedsiębiorczości
Kategoria: Dla przedsiębiorców
Data publikacji: 27.01.2022r.
Drukuj

Dolnośląska Klinika Przedsiębiorczości

Fundacja Imago zaprasza do wzięcia udziału w nowym projekcie dotacyjnym, współfinansowanym ze środków Funduszu Europejskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt skierowany jest do 80 osób młodych, do 30. roku życia, pozostających poza rynkiem pracy, z terenu woj. dolnośląskiego. Podstawowe kryteria kwalifikacji do projektu:

a. wiek: 18-29 lat

b. status na rynku pracy: osoby bez zatrudnienia, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r., w tym osoby bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, osoby bierne zawodowo

c. miejsce zamieszkania lub nauki na obszarze woj. dolnośląskiego w powiatach dzierżoniowskim, kłodzkim, świdnickim, wrocławskim, m. Wrocław lub ząbkowickim.

W ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia: ▪ SZKOLENIA I DORADZTWO umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.▪ PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, w wysokości stawki jednostkowej na samozatrudnienie 23 050,00 PLN.▪ WSPARCIE POMOSTOWE w okresie pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 15 600,00 PLN (tj. 2 600,00 PLN/m-c/os.).

Udział w projekcie jest bezpłatny. Szczegółowe informacje, wraz z dokumentacją, można znaleźć na stronie internetowej: https://fundacjaimago.pl/… oraz na www.projektdkp.pl

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich