Drukuj

STYPENDIA SPORTOWE

Drodzy sportowcy!

Przypominamy, że do 15 września każdego roku można składać wnioski o stypendium wraz z niezbędnymi załącznikami (zaświadczenie z klubu o przynależności, zaświadczenie ze związku poświadczające osiągnięcia, zaświadczenie ze szkoły potwierdzając kontynuację nauki oraz oświadczenie dla osób, które ukończyły 15 lat).

Wnioski należy składać w wersji papierowej na biurze podawczym.

Kolejny nabór wniosków, za które będą przyznawane stypendia obejmuje okres od 16.09.2023 do 15.09.2024. Szczegóły poniżej.

Stypendia sportowe

Stypendium sportowe dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

Rada Gminy Długołęka w dniu 23 lutego 2017 r. przyjęła uchwałę dotyczącą zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

Stypendia mogą być przyznane:

  • mieszkańcowi Gminy Długołęka, który kontynuuje naukę i ma nie więcej niż 25 lat.

Dyscyplinami sportowymi mającymi znaczenie dla gminy Długołęka są:

Badminton, gimnastyka, golf, hokej na trawie, hokej podwodny, jeździectwo, kajakarstwo, kolarstwo, koszykówka, lekkoatletyka, łucznictwo, orientacja sportowa, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, pływanie, sporty motorowe, sporty walki, squash, strzelectwo, szachy, taniec, tenis stołowy, tenis ziemny, unihokej, wioślarstwo, żeglarstwo.

 Za wysokie osiągnięcia sportowe w sportach indywidualnych i drużynowych:

  • I-VI miejsce na Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich, Mistrzostwa Świata, Puchar Świata, Światowych Igrzyskach Sportowych The World Games
  • I-VI miejsce na Mistrzostwach Europy, Puchar Europy, Uniwersjady
  • I-VI miejsce na Mistrzostwach Polski, Puchar Polski, Grand Prix Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży (spoty indywidualne)
  • I-VI miejsce na Mistrzostwach Polski, Puchar Polski, Grand Prix Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży (spoty drużynowe)
  • I-III miejsce na zawodach makroregionu
  • I-III miejsce na zawodach województwa
  • Powołanie do pierwszej kadry narodowej

Wnioski o stypendium sportowe składa się w Urzędzie Gminy w Długołęce w terminie do dnia 15 września roku poprzedzającego rok udzielania stypendium.

Stypendium przyznawane jest na 12 miesięcy i wypłacane jest kwartalnie do końca każdego kwartału, za miesiące przypadające w danym kwartale.  Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium podejmuje Wójt Gminy Długołęka w terminie 630 dni od dnia uchwalenia budżetu gminy Długołęka na dany rok.

Dokumenty do pobrania:

  1. Uchwała Nr XXV/305/17 Rady Gminy Długołęka z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

2. Uchwała Nr XXVI/314/17 Rady Gminy Długołęka z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/305/17 Rady Gminy Długołęka z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

3. Uchwała nr XXI/227/20 Rady Gminy Długołęka z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/305/17 Rady Gminy Długołęka z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych.

4. Wniosek o styp. + klauzla rod. (format PDF)

5. Wniosek o styp. + klauzula rod. (format DOC)

6. Oświadczenie do wypełnienia przez osoby, którym przyznano stypendium sportowe, które w danym roku pobierania stypendium mają ukończone, bądź w tym roku ukończą 15 lat. Należy uzupełnić danymi osobowymi do celów podatkowych, ubezpieczeniowych i ewidencyjnych.

Aktualności

Nie zostały dodane żadne kategorie.
Budowa crossowego toru rowerowego w Brzeziej Łące
Data publikacji: 04.04.2024r.

Budowa crossowego toru rowerowego w Brzeziej Łące

Projekt pt. „Rozwój infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej na obszarze LGD poprzez budowę crossowego toru rowerowego wraz z małą infrastrukturą w miejscowości Brzezia Łąka w gminie...

Rewitalizacja zabytkowego parku w Siedlcu
Data publikacji: 04.04.2024r.

Rewitalizacja zabytkowego parku w Siedlcu

Projekt pod tytułem „Rozwój infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej na obszarze LGD poprzez rewitalizację zabytkowego parku w Siedlcu (etap II), gmina...

Gmina Długołęka turystycznie i aktywnie
Data publikacji: 28.04.2023r.

Gmina Długołęka turystycznie i aktywnie

Prezentujemy Państwu folder z miejscami, które warto zobaczyć w gminie Długołęka. Oczywiście ze względu na liczne urokliwe miejsca w naszej gminie, nie wszystkie udało się zmieścić w tym...

Skatepark w Kiełczowie
Data publikacji: 05.04.2022r.

Skatepark w Kiełczowie

1 marca 2022 r. w Kiełczowie odbyło się otwarcie pierwszego w gminie Długołęka skateparku. Zobaczcie, jak ten obiekt - cieszący się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży - wygląda, i...

Trasy rowerowe
Data publikacji: 12.04.2021r.

Trasy rowerowe

Gmina Długołęka, położona wśród malowniczych lasów, pełnych ryb stawów oraz posiadających wielowiekową historię zabytków, stanowi bardzo atrakcyjne miejsce dla miłośników turystyki...

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich