Drukuj

Aktualne konkursy

2024

Zarządzenie nr 32/2024 Wójta Gminy Długołęka z dnia 30 stycznia 2024r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w 2024 roku.


Zarządzenie nr 21/2024 Wójta Gminy Długołęka z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2024 r.


Zarządzenie nr 16/2024 Wójta Gminy Długołęka z dnia 19 stycznia 2024r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki w 2024 r.


ZARZĄDZENIE NR 8/2024 WÓJTA GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu gminy Długołęka w 2024 roku.


2023

Zarządzenie Nr 428/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na finansowanie rozwoju sportu na obszarze Gminy Długołęka w 2024 r.


Zarządzenie nr 376/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 10.11.2023 w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku.


Zarządzenie nr 341/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 12 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku.


Zarządzenie nr 47/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 17 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wpierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku.


Zarządzenie nr 32 Wójta Gminy Długołęka z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej do zaopiniowania ofert z łożonych w konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w 2023 roku.


Zarządzenie Nr 31/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 06 lutego 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji konkursowej do oceny złożonych wniosków w II konkursie na finansowanie rozwoju sportu na obszarze Gminy Długołęka w 2023 roku.


Zarządzenie nr 27/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji oświaty i wychowania w 2023 roku


Zarządzenie nr 13/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 12 stycznia 2023 r., w sprawie powołania składu komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2023 roku.


Zarządzenie nr 12/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 12 stycznia 2023 r., w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2023 roku.


Zarządzenie nr 10/2023 wójta Gminy Długołęka z dnia 11 stycznia 2023 r., w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki w 2023 roku.


Zarządzenie nr 9/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 11 stycznia 2023 r., w sprawie powołania składu komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w konkursie na realiazacje zadania publicznego z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z elementami profilkatyki w 2023 roku.


Zarządzenie nr 8/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 11 stycznia 2023 r., w sprawie powołania składu komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym w 2023 r.


Zarządzenie Nr 7/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 11 stycznia 2023 r.,w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu gminy Długołęka w 2023 roku.


W celu złożenia wniosku o dotację z budżetu gminy w ramach otwartych konkursów ofert udzielonych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz sprawozdań z realizowanych zadań publicznych, prosimy o skorzystanie z platformy generatora eNGO znajdującego się pod adresem: https://engo.org.pl/


Aktualności

Nie zostały dodane żadne kategorie.
Budowa crossowego toru rowerowego w Brzeziej Łące
Data publikacji: 04.04.2024r.

Budowa crossowego toru rowerowego w Brzeziej Łące

Projekt pt. „Rozwój infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej na obszarze LGD poprzez budowę crossowego toru rowerowego wraz z małą infrastrukturą w miejscowości Brzezia Łąka w gminie...

Rewitalizacja zabytkowego parku w Siedlcu
Data publikacji: 04.04.2024r.

Rewitalizacja zabytkowego parku w Siedlcu

Projekt pod tytułem „Rozwój infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej na obszarze LGD poprzez rewitalizację zabytkowego parku w Siedlcu (etap II), gmina...

Gmina Długołęka turystycznie i aktywnie
Data publikacji: 28.04.2023r.

Gmina Długołęka turystycznie i aktywnie

Prezentujemy Państwu folder z miejscami, które warto zobaczyć w gminie Długołęka. Oczywiście ze względu na liczne urokliwe miejsca w naszej gminie, nie wszystkie udało się zmieścić w tym...

Skatepark w Kiełczowie
Data publikacji: 05.04.2022r.

Skatepark w Kiełczowie

1 marca 2022 r. w Kiełczowie odbyło się otwarcie pierwszego w gminie Długołęka skateparku. Zobaczcie, jak ten obiekt - cieszący się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży - wygląda, i...

Trasy rowerowe
Data publikacji: 12.04.2021r.

Trasy rowerowe

Gmina Długołęka, położona wśród malowniczych lasów, pełnych ryb stawów oraz posiadających wielowiekową historię zabytków, stanowi bardzo atrakcyjne miejsce dla miłośników turystyki...

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich