Categories for Rada Gminy

Zapytanie radnej Anny Romek z dnia 26.10.2020 r. o doprecyzowanie odpowiedzi otrzymanej na zapytanie z dnia 12 czerwca 2020 r. oraz z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie planów nabycia do zasobu gminnego nieruchomości

24 listopada, 2020

Interpelacja radnej Anny Romek z dnia 26.10.2020 r. o przedstawienie informacji na temat inwestycji prowadzonych i planowanych w gminie

24 listopada, 2020

Zapytanie radnych: Stanisława Azarewicza, Elżbiety Świerczyńskiej, Dariusza Śmichury, Krzysztofa Karczewskiego, Arkadiusza Szydełko, Przemysława Poroszewskiego i Anny Romek z dnia 07.10.2020 r. o stan realizacji budowy chodników wykonywanych w ramach programu Bezpieczna Droga wraz z Powiatem Wrocławskim.

23 listopada, 2020

Zapytanie radnych: Stanisława Azarewicza, Dariusza Śmichury, Krzysztofa Karczewskiego, Arkadiusza Szydełko, Przemysława Poroszewskiego i Anny Romek z dnia 07.10.2020 r. o stan realizacji rozbudowy monitoringu gminnego.

23 listopada, 2020

Nagranie z XXIV Sesji Rady Gminy Długołęka z dnia 22 października 2020 r.

20 listopada, 2020

Imienne wykazy głosowań radnych z XXV Sesji Rady Gminy Długołęka z dnia 19 listopada 2020 r.

20 listopada, 2020

Imienne wykazy głosowań radnych z XXIV Sesji Rady Gminy z dnia 22 października 2020 roku.

23 października, 2020

Interpelacja radnego Przemysława Poroszewskiego z dnia 29.09.2020 r. w sprawie braku przejazdu na pola – zastawienie przez firmę Ha-Be Polska

14 października, 2020

Interpelacja radnego Przemysława Poroszewskiego z dnia 29.09.2020 r. w sprawie środków trwałych Gminy Długołęka

14 października, 2020

Nagranie z XXIII Sesji Rady Gminy Długołęka z dnia 17 września 2020 r.:

12 października, 2020