Aktualne zarządzenia wójta opublikowane na BIP
Kategoria: Z życia gminy
Data publikacji: 30.07.2021r.
Drukuj

Aktualne zarządzenia wójta opublikowane na BIP

Poniżej prezentujemy obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Długołęka dla terenu położonego w obrębie Długołęki, o nazwie STUDIUM DŁUGOŁĘKA III. Znajdują się tam również informacje o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:– dla terenu w obrębie wsi Długołęka – MPZP DŁUGOŁĘKA XX,– dla terenu w obrębie wsi […]

Poniżej prezentujemy obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Długołęka dla terenu położonego w obrębie Długołęki, o nazwie STUDIUM DŁUGOŁĘKA III.

Znajdują się tam również informacje o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
dla terenu w obrębie wsi Długołęka – MPZP DŁUGOŁĘKA XX,
– dla terenu w obrębie wsi Mirków – MPZP MIRKÓW X.

https://dlugoleka.bip.net.pl/?a=12444

https://dlugoleka.bip.net.pl/?a=12445

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich