Agencja Rozwoju Regionalnego realizuje dwa projekty
Kategoria: Z życia gminy
Data publikacji: 06.08.2021r.
Drukuj

Agencja Rozwoju Regionalnego realizuje dwa projekty

Projekt „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – III EDYCJA”, który oferuje środki finansowe na wsparcie osób:

– przewidzianych do zwolnienia

– zagrożonych zwolnieniem

– odchodzących z rolnictwa

– zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu

Bliższe informacje można uzyskać na stronie https://arleg.eu/aktywizacja-dolnoslaskiego-rynku-pracy…/.

Projekt „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DROGĄ DO AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW DOLNEGO ŚLĄSKA”, który oferuje środki finansowe na wsparcie osób w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo lub bezrobotnych, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020r.

W ramach ww. projektu uczestnikom oferujemy:

1. Doradztwo zawodowe z elementami pośrednictwa pracy (obowiązkowa forma wsparcia)

2. Wsparcie na rozwój przedsiębiorczości (maksymalnie 23 050,00zł + wsparcie pomostowe)

Bliższe informacje można uzyskać na stronie https://arleg.eu/projekty/

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich