Wilczyce: rozbudowa szkoły podstawowej

Rozpoczynają się roboty budowlane związane z rozbudową szkoły podstawowej w Wilczycach.

22 sierpnia 2023 r. została podpisana umowa na wykonanie rozbudowy szkoły z Wykonawcą: STANBUD Stanisław Pięta.

W ramach I etapu realizacji wybudowane zostanie nowe południowe skrzydło szkoły składające się z:

  • 12 pełnowymiarowych sal lekcyjnych,
  • węzłów sanitarnych na każdej kondygnacji,
  • świetlicy,
  • stołówki wraz z zapleczem kuchennym,
  • szatni,
  • sali gimnastycznej,
  • salki gimnastycznej z możliwością podziału na 2 sale,
  • zaplecza szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej,
  • pomieszczeń technicznych.

Budynek będzie wyposażony w wentylację mechaniczną i klimatyzację, ogrzewany poprzez powietrzne pompy ciepła oraz piece gazowe. W ramach budowy wykonana będzie instalacja fotowoltaiczna o mocy 50 kWp.

W ramach rozbudowy szkoły wykonane zostanie zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie nowego placu zabaw, parkingu i chodników.

Gmina Długołęka podjęła także działania mające na celu odciążyć istniejący budynek szkoły na czas jej rozbudowy poprzez wykonanie 4 sal lekcyjnych wraz z węzłem sanitarnym w obiekcie zlokalizowanym na terenie kompleksu sportowego przy ul. Leśnej w Kiełczowie.

Termin zakończenia inwestycji to wrzesień 2025 r.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich