Wilczyce: budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego

10 października została podpisana umowa z Trakbud Bis Adam Kowalczyk Spółka Komandytowa z siedzibą w Ligocie Małej na roboty budowlane polegające na budowie kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami technicznymi w Wilczycach, dz. nr 1/10 wraz z:

  • wykonaniem ogrodzenia boisk,
  • wykonaniem boisk o nawierzchni sportowej trawa syntetyczna,
  • wykonaniem nawierzchni zieleni,
  • wykonaniem nawierzchni dróg,
  • wykonaniem chodników,
  • wyposażeniem boisk,
  • wykonaniem drenażu
  • wykonaniem oświetlenia boiska.

Termin wykonania Przedmiotu Umowy – 8 tygodni (56 dni kalendarzowych) od dnia zawarcia umowy czyli do 05 grudnia 2022 r.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich