Szczodre: przebudowa ul. Polnej

6 maja podpisano z firmą Wodromel Maciej Sobkowiak umowę na przebudowę ul. Polnej w Szczodrem w zakresie:

 • wykonania robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych,
 • wykonania podbudowy drogi,
 • wykonania podbudowy drogi,
 • wykonania nawierzchni drogi,
 • wykonania nawierzchni zjazdów i dojść do posesji,
 • wykonania krawężników i obrzeży,
 • wykonania kanalizacji deszczowej,
 • wykonania humusowania skarp z obsianiem trawą,
 • wykonania pionowej regulacji studzienek dla włazów kanałowych, dla zaworów wodociągowych i gazowych,
 • opracowania i wyniesienia w terenie tymczasowej organizacji ruch,
 • wyniesienia w terenie organizacji ruchu docelowego.

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany najpóźniej do 6 listopada 2022 r.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich