Stępin: remont remizy OSP

25 sierpnia podpisano umowę na remont elewacji i pokrycia dachowego budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Stępin.

Zakres prac obejmuje m.in:

  • Roboty rozbiórkowe, m.in. okładzin ściennych, posadzek, ścian murowanych, pokrycia dachowego, komina, rynien, rur spustowych, instalacji wod-kan,
  • Wykonanie nowych ścian działowych murowanych,
  • Wykonanie podłogi w pomieszczeniu garażu oraz łazience,
  • Wykonanie izolacji ścian fundamentowych,
  • Przygotowanie podłoża wraz z wykonaniem tynku barwionego wraz z uzupełnieniem ocieplenia,
  • Ocieplenie dachu wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachowego z membrany PVC, przemurowaniem komina, wykonaniem nowych attyk,
  • Montaż obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, instalacji odgromowej,
  • Osadzenie parapetów okiennych, stolarki drzwiowej,
  • Wykonanie okładzin ściennych w łazience,
  • Montaż urządzeń sanitarnych.

Termin zakończenia inwestycji ma nastąpić 25 grudnia 2022 r.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich