Śliwice: remont Magnoliowej

Podpisaliśmy umowę na remont ul. Magnoliowej. Zakres przedmiotu umowy obejmować będzie: wykonanie robót przygotowawczych i ziemnych, wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, poboczy i zjazdów, wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdów, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, regulacja włazów, zaworów, skrzynek, pokryw studni wraz z ewentualną wymianą, wykonanie remontu istniejącego przepustu, wykonanie w terenie oznakowania organizacji ruchu zastępczego zgodnie z zatwierdzonym projektem, wykonanie w terenie oznakowania organizacji ruchu docelowego zgodnie z zatwierdzonym projektem. Za inwestycję odpowiada firma Wojciech Bisek. Zakończy się ona do 16 listopada br.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich