Pruszowice: przebudowa drogi

14 października podpisana została umowa z firmą BISEK na przebudowę drogi w Pruszowicach, ul. Spacerowa. Wartość całkowita zad. 1 955 700,00 zł.

Na zadanie pn. „Pruszowice- droga dojazdowa do gruntów rolnych” w ramach programu FOGR 2022 gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 335 800,00 zł.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich