Piecowice: budowa ciągu pieszo-rowerowego

We wrześniu 2023 r. została podpisana umowa na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1918D i 1919D, w miejscowości Piecowice oraz łączącego miejscowości Kiełczów i Piecowice, gm. Długołęka w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Zakres umowy obejmuje:

  • wykonanie dokumentacji projektowej, w zakresie niezbędnym dla realizacji zadania,
  • uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych umożliwiających wykonanie robót budowlanych,
  • uzyskanie wszelkich decyzji, opinii, uzgodnień, zgód itp.,
  • dokonanie zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych,
  • realizację robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
  • uzyskanie w imieniu Zamawiającego zaświadczenia o braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wybudowanego obiektu.

Obecnie trwają prace nad projektem przebudowy.

Prezentujemy wizualizację

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich