Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego pod budowę chodników

Dzisiaj podpisane zostały trzy umowy z firmą IRDRO Stanisław Szymczuk z Ligoty Pięknej na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (zwanego dalej PFU) wraz z wykonaniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych w celu zaprojektowania i wykonania robót budowlanych oraz uzyskaniem wszelkich niezbędnych opinii, warunków technicznych dla zadania:

  • Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1920D w miejscowości Śliwice, gm. Długołęka, dz. nr ew. 18/1, 19/1, 20/1, 21/1, 22/1, 23/1, 23/2, 209/1, 209/2, 188, 198, obręb Śliwice.
  • Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1918D i 1919D, w miejscowości Piecowice oraz łączącego miejscowości Kiełczów i Piecowice, gm. Długołęka, dz. nr ew. 89, 92, 117/1, 117/5, obręb Piecowice.
  • Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1453D w miejscowości Domaszczyn, gm. Długołęka, dz. nr ew. 244, 283, 240/2, 264, 245, obręb Domaszczyn.

Termin realizacji przedmiotu umów nastąpi do dnia 5 października 2022 r.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich