Mirków: ul. Spacerowa

26 sierpnia podpisaliśmy umowę na realizację inwestycji polegającej na przebudowie ul. Spacerowej w Mirkowie, na granicy gminy Długołęka i gminy Wrocław oraz przebudowy ul. Gostyńskiej, obręb Zakrzów, gmina Wrocław.

Zakres zadań:

 • wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych w zakresie branży drogowej, kanalizacji deszczowej (odwodnienie),
 • wykonanie podbudowy oraz warstwy mrozo ochronnej,
 • wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
 • wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej,
 • wykonanie krawężników, obrzeży oraz ścieku,
 • odtworzenie lub założenie trawników,
 • przesadzenie drzew liściastych form piennych wraz z pielęgnacją,
 • wykonanie regulacji pionowej studzienek telefonicznych,
 • wykonanie regulacji pionowej studzienek dla włazów kanałowych oraz zaworów wodociągowych i gazowych,
 • wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych, demontażowych i ziemnych w zakresie branży teletechnicznej (telekomunikacyjnej),
 • zabezpieczenie oraz przebudowa istniejącej sieci energetycznej, teletechnicznej kanalizacji kablowej,
 • budowa miejskich kanałów technologicznych,
 • wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych, demontażowych i ziemnych w zakresie oświetlenia drogowego,
 • wykonanie robót montażowych oraz prac odtworzeniowych oświetlenia drogowego, zabezpieczenie sieci el-en,
 • wykonanie badań i pomiarów instalacji kablowej,
 • wykonanie rozruchu i prób funkcjonalnych działania sterowania oświetlenia,
 • wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych w zakresie kanalizacji deszczowej (odwodnienie),
 • montaż studni ściekowych, kanalizacyjnych, rewizyjnych oraz wpustów ulicznych,
 • wykonanie kanałów deszczowych wraz z przy kanalikami,
 • dostawa i montaż studni, regulatorów przepływu,
 • wykonanie próby szczelności kanałów,
 • wykonanie kolizji z sieciami i przyłączami,
 • demontaż, wykonanie wraz z wyniesieniem w terenie tymczasowej organizacji ruchu,
 • demontaż, wykonanie wraz z wyniesieniem w terenie docelowej organizacji ruchu.

Koszt całkowity inwestycji: 6 335 043,49 zł

Koszt remontu ul. Spacerowej: 5 378 716,57 zł (wkład gminy Wrocław to 2 000 000,00 zł)

Koszt remonty ul. Gostyńskiej: 956 326,92 zł (w całości pokrywa gmina Wrocław).

Umowa została podpisana w obecności Radnych Agaty Kaczmarek, Dariusza Podymy oraz Sołtysa Mariusza Bernata.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich