Mirków: przebudowa ul. Bławatnej

27 kwietnia podpisano umowę z firmą Drogtim Adam Pawłucki na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy Zachodniej w miejscowości Długołęka oraz ulicy Bławatnej w miejscowości Mirków.

Przedmiot umowy, w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, obejmuje:

  • wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Zachodniej;
  • wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Bławatnej oraz ul. Kryształowej obręb Mirków;
  • wykonanie dokumentacji projektowej włączenia ul Bławatnej w Mirkowie do wschodniej obwodnicy Wrocławia;
  • wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo-rowerowego około 430 m wzdłuż ul. Bławatnej obręb Mirków.

Termin realizacji umowy na prace projektowe polegające na opracowaniu wielobranżowego projektu budowlano – wykonawczego wyznaczono do dnia 27 sierpnia 2023.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich