Brzezia Łąka: przebudowa Szkoły Podstawowej

30 listopada podpisano umowę dotyczącą rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejącego budynku szkoły podstawowej Brzeziej Łące wraz z remontem łazienek, dachu, elewacji i instalacji w istniejącym budynku i zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną.

Kilka danych na temat obiektu:

  • powierzchnia zabudowy istniejącego budynku – 991,27 m2,
  • powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy – 511,83 m2,
  • powierzchnia użytkowa projektowanej rozbudowy – 1324,58 m2,
  • wysokość maksymalna – 10,63 m
  • kubatura projektowanej rozbudowy– 3784,39 m3,
  • liczba kondygnacji – 3.

Więcej szczegółów:

Do północnej elewacji szkoły zostanie dobudowany parterowy budynek, a pozostała część rozbudowy z przebudową i nadbudową będzie miała 3 kondygnacje naziemne. Obszar rozbudowy obejmuje część dziedzińca wewnętrznego i ciągnie się wzdłuż elewacji wschodniej i północnej bloku sportowego.

W zakresie zadania znajduje się: budowa niezbędnej infrastruktury technicznej; budowa drogi pożarowej, zapewniającej dostęp do nowo projektowanej części budynku; wycinka zieleni, kolidującej z projektowaną inwestycją; budowa dojść do nowo projektowanej części budynku; wykonanie i przebudowa instalacji zewnętrznych i wymiana istniejącego przyłącza kanalizacji deszczowej; budowa utwardzonego miejsca do tymczasowego składowania odpadów stałych; budowa nowo projektowanych szczelnych bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe; budowa nowo projektowanego podziemnego zbiornika retencyjnego na wody opadowe, pochodzące z rozbudowywanej części budynku; nasadzenia zastępcze oraz zieleń niska.

Na parterze, w rozbudowywanej i przebudowywanej części, znajdować się będzie nowo projektowana klatka schodowa, wc przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, pomieszczenie porządkowe, szatnie dla uczniów, świetlica, sala dydaktyczna, stołówka wraz z zapleczem cateringowym i zmywalnią. Od strony północnej dobudowany zostanie nowy blok sanitarno-szatniowy, obsługujący istniejącą salę gimnastyczną oraz pokój trenera wraz z łazienką, a także wc dla pracowników. Ten fragment budynku, dobudowany do północnej ściany zewnętrznej, będzie posiadał tylko 1 kondygnację. Komunikacja pozioma w formie korytarzy, podzielonych na 2 części drzwiami dymoszczelnymi. Klatka schodowa wydzielona, zostanie wyposażona w dźwig panoramiczny w konstrukcji stalowej.

Na I piętrze zaprojektowano 4 sale dydaktyczne (w tym salę informatyczną), pomieszczenie techniczne, pomieszczenie porządkowe oraz sanitariaty. Na II piętrze znajdować się będzie 6 sal dydaktycznych (w tym sala chemiczna), sanitariaty, w tym WC przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także pomieszczenie porządkowe. W klatce schodowej na najwyższym piętrze zaprojektowano 2 klapy oddymiające, w tym jedną w formie wyłazu dachowego z drabiną wysuwaną, zamontowaną na wysokości min. 2,2 m. W ramach zadania w istniejącym budynku szkoły zostaną wyremontowane łazienki, wymieniona będzie instalacja wodna i centralnego ogrzewania, na części wymienione zostanie pokrycie dachu i wyremontowana będzie elewacja. Nowy budynek będzie wyposażony w ekologiczne źródło ciepła, wentylacje mechaniczną oraz instalację fotowoltaiczną.

Termin zakończenia prac:

Roboty budowlane mają się zakończyć do 30 stycznia 2024 roku, natomiast pozwolenie na użytkowanie budynku ma zostać wydane do 2 marca 2024 roku.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich