Łozina: remont ul. Bzowej

14 listopada została podpisana umowa na roboty budowlane polegające na remoncie nawierzchni drogi ul. Bzowej wraz z budową oświetlenia w Łozinie.

Zakres prac :

  • Usuniecie warstwy luźnego kruszywa z istniejącej drogi gr. do 10cm;
  • Wykonanie profilowania z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grubości do 10cm;
  • Wykonanie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej w układzie dwóch warstw;
  • Wykonania poboczy z kruszywa 0/31,5mm ;
  • Wykonanie zadarnionej powierzchni przepuszczalnej;
  • Zabezpieczenie kabli teletechnicznych rurami osłonowymi dwudzielnymi;
  • Regulację pokryw studni i zaworów;
  • Uporządkowania terenu do granicy działki;
  • Oświetlenie ulicy;

Zakończenie prac nastąpi do dnia 14.05.2024 r.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich